دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی نقش کارایی تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها در بازارهای افتان با درنظر گرفتن تاثیر درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
حبیب پیری، رضا محرابی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 ارتباط ارزشی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهدیس عالم زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-23
3 تأثیر پیشنهاد الگو برای ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه مؤدیان با استفاده از مدل ترکیبی کانو- سروکوال و روش تکنیک‌های چند متغیره (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی البرز)
میثم متین، ضیاالدین شهیم پر مهر، خدیجه طالبی، مهدی سلیمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-49