دوره 2، شماره 4، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تحلیلی بر نقش مؤلفه­های زیست محیطی در کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر اهواز)

سعید امانپور، صفیه دامن باغ، نیلوفر آذربرزین

1-23
2

ارزیابی میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح مسکن مهر در شهر خرم آباد

محمدحسین بوچانی‌،  فاطمه الفتی‌، مریم بیرانوندزاده ‌

24-34
3

نقش آسایش اقلیمی در تنوع سازی معیشت نواحی روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)

وحید ریاحی، فرهاد جوان 

35-47
4

طراحی هنرستان هنرهای زیبا با رویکرد معاصرسازی الگوهای پایدار مدارس سنتی

عاطفه جعفری، حامد ایمان طلب

48-62
5

بررسي و تحليل عناصر و الگوهاي تاريخي معماري مدارس سنتی ايران

عاطفه جعفری، حامد ایمان طلب 

63-77
6

بررسی تاثیر ساختمان های بلند مرتبه بر منظر شهر با تاکید بر خوانایی؛ نمونه موردی تهران

شیما پشم فروش، عمران کهزادی سیف آبادی

78-90
7

تحلیلی بر جغرافیای تاریخی شهرستان بهشهر

رحیم حیدری گرجی، علیه اصغری گرجی

91-112
8

مراتب تجلی توحید  در کیفیات کالبدی اجتماعی مساجد ایرانی

همایون اقبالی، حسن سجادزاده 

113-120
9

درآمدی بر روانشناسی محیط و کارکرد آن در معماری و طراحی شهری

همایون اقبالی، حمیدرضا صارمی

121-128
10

سیر تحولات شکلی معماری بازارهای ایرانی از دوره ی قاجار تاکنون (از بازار سنتی دیروز تا مراکز تجاری امروز؛ نمونه موردی بازارهای تهران)

سامان صادقی، حمیدرضا صارمی 

129-143
11

رابطه کودک و طبیعت و تاثیر آن بر ایمنی و ایجاد حس امنیت در پارک­های دوستدار کودک

شیوا حسن زاده گان، مریم احمدی

144-152
12

ارزیابی مولفه های کیفی موثر بر جذابيت پاركهاي شهري بر اساس نظر کاربران و با استفاده از تکنیکهای AHP و TOPSIS  (مطالعه موردی: منطقه يك شهراراک)

محمدکاظم یاوری

153-171
13

بررسی تأثیر ساماندهی مشاغل غیررسمی برآسایش بصری، سهولت دسترسی و افزایش سطح سرویس شهر اهواز نمونه موردی؛ منطقه 1 (بخش مرکزی شهر اهواز)

سعید امان پور، شاهرخ افتخاری، افشین حکمتی اصل، نورا عبیات

172-184
14

بررسی الگوهای همدید گرد و غبار بوشهر

هوشمند عطایی، زهرا بحرینی

185-193
15

تاثیرات روحی و روانی باغ بام بر ساکنین ساختمان مسکونی (نمونه موردی ساختمان مسکونی رادین تهران)

علی توکلیان، حديثه كامران كسمايي، فهيمه معتضديان، مريم شايگان، محمد مهدي منسوجي

194-204