دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نقش مبلمان شهری درآرامش شهروندان (نمونه موردی: پارک­ کوثر شیروان)

عبدالرضا نورانی مقدم

1-13
2

تأثیر آرام سازی ترافیک توسط امکانات پارک سوار در شهر بیرجند

 سجاد کفاش زاده، محمدعلی یوسفی، احسان نجفی

14-23
3

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی کسب و کارهای زنجیره­ای (مطالعه موردی: جانمایی شعب بانک های با رویکرد تخصصی)

 سید مرتضی حسینی، محمدرضا فانی، محمدرضا ثاقب طهرانی

24-39
4

ارزیابی پیامدها و بازتاب های ژئوپلیتیک ناشی از ورود آوارگان سوری به کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا

 حمیدرضا محمدی، کبری قامتی

40-56
5

بررسی رابطه چهار شاخص محرومیت، تجاری، فرهنگی و هنری با تعامل اجتماعی (مطالعه موردی: محله تختی شهرستان اسلامشهر)

 امین اسدی بگلوئی، سعید ارجمند

57-70
6

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان محلات حاشیهنشینان (مطالعهموردی: محله خاک سفید در منطقه 4 کلانشهر تهران)

 مهرداد فیروزبخت

71-81
7

بررسی تاثیر سیاست های کاربری فضاهای شهری بر افزایش دستفروشی وخرده فروشی سیار (مطالعه موردی منطقه 10 سال 1396)

 حسین حسینی نژاد، رضا زلفی ورزقانی­، فاطمه حیدرجماعت

82-92
8

مروری بر مقوله جنسیت و استفاده از پتانسل آن در ایجاد فضای سبز شهری (مطالعه موردی پارک شهر بازی بجنورد)

 نورعلی مهماندوست، حسن اصولی

93-101
9

بررسی نقش خطوط مترو در توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرتهران)

 علی اکبر حقیقت

102-115
10

نقش و مزایایی کاشت درخت کاج به عنوان گیاه دارویی در فضاهای سبز بجنورد (مطالعه موردی فضاهای سبز بجنورد)

 نورعلی مهماندوست، حسن اصولی

116-125
11

توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستای افجه؛ دهستان لواسان کوچک)

 کامران رضائی زاده مهابادی

126-134
12

تقويت شهر نجف آباد به عنوان شهر متوسط غرب اصفهان به منظور توسعه متوازن فضایی شهرهای استان (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

 سید محمد ابراهیم احمدی، هوشند عطایی، مهناز محمدحسینی

135-148
13

بررسی تجدد گرایی در نمای ساختمان از دوران قاجار تا معاصر در شهر کرمان

 ملیحه ضیاء

149-164
14

بررسی توزیع خدمات شهری در فضاهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

 مسعود منتظری، مهناز محمدحسینی

165-179
15

بزودی

بزودی

0-0