دوره 4، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی، ارزیابی و تدوین شاخص‌های خشکسالی و عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی از دیدگاه متخصصان و خبرگان

 زهرا نژاد خوب

1-32 [purchase_link id=”5062″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی آتریوم در فضاهای داخلی با توجه به روح مکان و حس تعلق به مکان

 شیدا کرجانی

33-42 [purchase_link id=”5065″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

سطح­بندی سکونت­گاه­های اسکان غیررسمی با تأکید بر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل تصمیم­گیری کوپراس (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

 زهره هادیانی، حمیدرضا کمالی، طیبه سرگلزایی جوان

43-56 [purchase_link id=”5067″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی میزان تأثیر نور بر بازدهی کارکنان شهرداری مرودشت

 دلارام ایزدپناه

57-65 [purchase_link id=”5069″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

طراحی معماری مدارس اجتماعی با تأکید بر بازیابی هویت محله ای

 سحر فتحي آذر، محمد علي خان محمدي

66-85 [purchase_link id=”6509″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تاثیر هویت معماری بر ارتقاء حس تعلق مکان (نمونه موردی معماری بومی شهرستان انار)

مریم موسوی اناری، عباس ذکری

86-95 [purchase_link id=”6511″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و ضرورت آن در ایران

مریم حسین زاده

96-108 [purchase_link id=”6513″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر توسعه گردشگری شهری (مورد پژوهی: منطقه یک کلانشهر تهران)

 مهرداد فیروزبخت

109-125 [purchase_link id=”6515″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

تاثير قليايی بودن بالای گل قرمز حاصل از فرآوری بوكسيت بر محيط زيست

 آرش بیات، بهزاد شاهرضائی

126-133 [purchase_link id=”6517″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

ارزیابی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در منطقه 11 شهر تهران

فاطمه چراغي

134-147 [purchase_link id=”6519″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی انواع روش‌های متداول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) به همراه بررسی کاربردی روش‌ها

محمد معتمدی، احمد آرائیان، ذولفقار خانی

148-158 [purchase_link id=”6521″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]