دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک در طراحی مبلمان شهری با رویکرد روانشناسی محیطی با استفاده از روش دلفی و SWOT

هاجر چیانی، رامین حیدری شهپر

1-21
2

ارزیابی کیفیت ذهنی زندگی در شهر های جدید (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)  

محمد علی خانی زاده، زهرا مرادی بورکی

22-35
3

بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر: شناخت و بررسی چالش ها و ارایه راهکارها

پوریا مرادی، سید محمود معینی

36-49
4

چالش هاي مدیریت شهری در اقتصاد سياسي با تاکید بر حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردي: کارخانه زباله سوز شهر ساري)

علیرضا سعیدی، عباس ارغان

50-60
5

تحلیل تعادل فضایی و رتبه بندی خدمات اقتصادی واجتماعی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)

سیدرضا محمدنتاج فریدونی، سعید کامیابی

61-73
6

جنسیت و حکمروایی خوب شهری با تاکید بر مشارکت بانوان (نمونه موردی: شهر ملایر)

اصغر عبدلی، الهام چراغی، مائده حسینی

74-86
7

بازخوانی مفهوم حقوق شهروندی در سیر تاریخی شهرهای ایرانی با تاکید بر فضاهای عمومی (نمونه موردی: پیاده راه 15 خرداد)

امیر محمدی

87-102
8

کاربرد خط نستعلیق در معماری اسلامی

مسعود رضایی، ابوالقاسم دادور، مرضیه حسن‌زاده، شهلا ظاهری

103-118
9

کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک

محمدرضا رزاقی، محمد امامی کورنده

119-133
10

طراحی معماری سینما با رویکرد تلفیق معماری مدرن و سنتی

شهلا ظاهری، مرضیه حسن‌زاده، مسعود رضایی

134-168
11

بررسی نقش گردشگری بر تحولات اقتصادی روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: روستای خشت سر)

صدر الدین متولی، زینب رضایی تبار

169-188
12

بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی با توجه به ویژگی‌های شخصی (فردی) دانشجویان دانشگاه سوره

محبوبه سادات خادمی

189-203