دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک در طراحی مبلمان شهری با رویکرد روانشناسی محیطی با استفاده از روش دلفی و SWOT
هاجر چیانی، رامین حیدری شهپر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 ارزیابی کیفیت ذهنی زندگی در هر های جدید (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)
محمد علی خانی زاده، زهرا مرادی بورکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-35
3 بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر: شناخت و بررسی چالش ها و ارایه راهکارها
پوریا مرادی، سید محمود معینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-49
4 چالش هاي مدیریت شهری در اقتصاد سياسي با تاکید بر حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردي: کارخانه زباله سوز شهر ساري)
علیرضا سعیدی، عباس ارغان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 50-60
5 تحلیل تعادل فضایی و رتبه بندی خدمات اقتصادی واجتماعی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
سیدرضا محمدنتاج فریدونی، سعید کامیابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-73
6 جنسیت و حکمروایی خوب شهری با تاکید بر مشارکت بانوان (نمونه موردی: شهر ملایر)
اصغر عبدلی، الهام چراغی، مائده حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-86
7 بازخوانی مفهوم حقوق شهروندی در سیر تاریخی شهرهای ایرانی با تاکید بر فضاهای عمومی (نمونه موردی: پیاده راه 15 خرداد)
امیر محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-102
8 کاربرد خط نستعلیق در معماری اسلامی
مسعود رضایی، ابوالقاسم دادور، مرضیه حسن‌زاده، شهلا ظاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 103-118
9 کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک
محمدرضا رزاقی، محمد امامی کورنده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-133
10 طراحی معماری سینما با رویکرد تلفیق معماری مدرن و سنتی
شهلا ظاهری، مرضیه حسن‌زاده، مسعود رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 134-168
11 بررسی نقش گردشگری بر تحولات اقتصادی روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: روستای خشت سر)
صدر الدین متولی، زینب رضایی تبار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 169-188
12 بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی با توجه به ویژگی‌های شخصی (فردی) دانشجویان دانشگاه سوره
محبوبه سادات خادمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 189-203
13 اثرات مخرب صنعت پتروشیمی بر محیط زیست و انسان
مرجان بدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-214
14 بررسی ساماندهی بافت فرسوده و راهکارهای مؤثر برای آن در شهر نورآباد ممسنی
زهرا نژاد خوب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 215-243