دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی مؤلفه‌های ابعاد بوم شهری (مطالعه موردی: شهر کوهدشت)
لطیف طهماسبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و نوآوری در مدیرت دانش بر قابلیت‌های تکنولوژی در شهرداری بهارستان و سازمان‌های تابع
محمد حسین نفری، علیرضا شیروانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-30
3 نقش فناوری اطلاعات در کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها
عذرا گراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-38