دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی مؤلفه‌های ابعاد بوم شهری (مطالعه موردی: شهر کوهدشت)
لطیف طهماسبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و نوآوری در مدیرت دانش بر قابلیت‌های تکنولوژی در شهرداری بهارستان و سازمان‌های تابع
محمد حسین نفری، علیرضا شیروانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-30
3 نقش فناوری اطلاعات در کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها
عذرا گراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-38
4 تدوین مدل گردشگری سلامت با استفاده از رویکرد اکوتوریسم به‌منظور بهبود قابلیت‌های درمانی مراکز گردشگری
مونا سلیمی، امیررضا تاج زاده نمین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-46
5 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد هم‌نشینی با بافت تاریخی (نمونه موردی محله پا قلعه اصفهان)
سید رضا هاشمی زینت آبادی، محسن افشاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-64
6 بررسی پروژه‌های ارزیابی اقتصادی انتقال آب
سیاوش بدری، مهدی روانشادنیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-79
7 بررسی شاخص‌های شهر هوشمند پایدار (مطالعه موردی: شهر شیراز)
وحید فروزش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-90
8 تأثیر چرخه‌های متوالی یخبندان و ذوب بر خاک‌های رسی بهسازی شده با آهک و الیاف
مسعود برنده، امیر وفائی حمید
دانلود رایگان مقاله و مقالات 91-105
9 بررسی اثرات استراتژی‌های پاداش محور بر خودکارآمدی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری بهارستان و سازمان‌های تابع)
محمدحسین نفری، سیدروح الله حجازی، مسیب نفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 106-112
10 بررسی وضعیت منطقه 7 تبریز
وحید حسین حقی، وحید یغما
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-121
11 بررسی تغییر طراحی شهری شهرها برای سلامت مطالعه موردی شهر شیراز
وحید فروزش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 122-135
12 نقش مدیریت بحران در کاهش تلفات زلزله
مهدی عبدالملکی، محمد امین بختیاری مجد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 136-144