دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی میزان آسیب‌پذیری شهر خرم‌آباد در برابر بلایای طبیعی
سعید مظفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 تحلیل و تبیین عوامل اثرگذار بر تکدی‌گری شهری در کوهدشت
مژگان رستمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-16
3 تبیین عوامل مؤثر بر انسجام‌بخشی کالبدی شهر کوهدشت
مژگان رستمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-23
4 ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زنان در فضاهای شهری با مدل ویکور (مطالعۀ موردی: کوچه بوستان 5 محله دره گرم شرقی شهر خرم‌آباد)
حدیث عزیزی حسنوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-41
5 رهیافت یادگیری ماشین در فناوری‌های نوین سازه و معماری
یاسر شهبازی، محمدرضا چناقلو، مهسا غفرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-53
6 تاب‌آوری شهری الزامی برای آینده شهرها
مژگان رستمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 54-60
7 نقش رسوب در بهره برداری از سدها
نسرین چالیک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-80
8 بررسی کاربری اراضی شهری با تأکید بر فضای سبز شهری
سیاوش صادقیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 81-102
9 مدیریت فضای شهری با تأکید بر رویکرد مدیریت سبز (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
داریوش جهانبخش، آمنه رخش ماه، حاتم پیام
دانلود رایگان مقاله و مقالات 103-123
10 مدل عددی دیوار خاک مسلح پشت به پشت با انواع تسمه‌های مسلح کننده
محمد متقی شهپر، حسن شعبانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 124-138
11 شناسایی اصول و معیارهای شهر زیست پذیر و سنجش زیست پذیری در منطقه 5 شهر تهران
امین نجاری، عظیمه مازندرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 139-162
12 بهبود و ارتقای مدیریت شهری با تکیه بر مناسب‌سازی فضا جهت احقاق حقوق معلولان
مهدی عبدالملکی، امیر وفایی حمید
دانلود رایگان مقاله و مقالات 163-190
13 بهبود مدیریت فضای شهری با تأکید بر رهیافت توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
داریوش جهانبخش، آمنه رخش ماه، حاتم پیام
دانلود رایگان مقاله و مقالات 191-207
14 ظرفیت باربری پی های سطحی در زمین‌های ضعیف بهسازی شده با ترانشه ی دانه ای
محمد متقی شهپر، حسن شعبانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-220
15 بهبود میزان خرابی و ترک‌خوردگی روسازی بتن غلطکی با استفاده از انواع الیاف با استفاده از تحلیل غیرخطی
عرفان متعبد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 221-236
16 تحلیل بادهای شدید در استان تهران در یک دوره آماری
زهرا حجازی زاده، محمد ناصر زاده، سارا علی میرزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 237-260
17 تحلیل عوامل موثر بر پدیده وندالیسم در فضاهای شهری
رضا روشنایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 261-268
18 تأثیرات بادهای شدید بر میزان ریزگردها در استان خوزستان (مطالعه موردی بادهای جنوب غربی)
سارا علی میرزایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 269-289
19 پیامدهای کالبدی- فضایی تبدیل مرکز بخش به مرکز شهرستان (نمونه موردی: شهر گلمورتی)
حدیث عزیزی حسنوند، منصور صدیق نیا، سمیه تیموری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 290-319
20 شهرسازی پیشرو (مطالعه موردی: کشور فرانسه)
مسیح اله احمدی اصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 320-330
21 بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری
پرویز گل محمدی فرح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 321-347
22 ارزیابی خطر وقوع سیلاب در آب خیز شهری شیراز با AHP
احسان بهمنی پور، عرفان لاله زاری، پیمان لاله زاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 348-360