دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی میزان آسیب‌پذیری شهر خرم‌آباد در برابر بلایای طبیعی
سعید مظفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 تحلیل و تبیین عوامل اثرگذار بر تکدی‌گری شهری در کوهدشت
مژگان رستمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-16
3 تبیین عوامل مؤثر بر انسجام‌بخشی کالبدی شهر کوهدشت
مژگان رستمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-23
4 ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زنان در فضاهای شهری با مدل ویکور (مطالعۀ موردی: کوچه بوستان 5 محله دره گرم شرقی شهر خرم‌آباد)
حدیث عزیزی حسنوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-41
5 رهیافت یادگیری ماشین در فناوری‌های نوین سازه و معماری
یاسر شهبازی، محمدرضا چناقلو، مهسا غفرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-53