دوره 10، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تأثیر تکنولوژی های نوین بر بهره وری در صنعت مکانیک
هادی پارسا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 حل و مدل‌سازی زنجیره تأمین چهار سطحی با اهداف زمان هزینه کیفیت و ارسال ضایعات به‌ وسیله الگوریتم NSGA II
محمد خان محمدی، میلاد حسنی امیرآبادی، بهزاد جعفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-39
3 بررسی تأثیر صنعت لجستیک بر ارتقاء موقعیت ایران در زنجیره ی ارزش صنایع نفت ‌وگاز جهان با روش تحلیل رگرسیون
علی‌اکبر دیبائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-51