دوره 2، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

زمانبندی تبلیغات اینترنتی کسب و کار ها در فضای مجازی (مطالعه موردی: موسسه تجارت الکترونیک صبا)

 بهنام امینایی، جواد رضائیان، سید مصطفی موسوی

1-15
2

طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن قیمت گذاری و چرخه عمر محصول

مجتبی رحیمی، ایرج مهدوی، میر مهدی سید اصفهانی، حامد فضل الله تبار، سینا نیری

16-46
3

رابطه ابعاد کیفی مدیریت کیفیت فراگیر با بهبود عملکرد تولید شرکت های صنعتی

سجاد عزیزی، مسعود سلیمانزاده، عظیم باقری، فرهنگ صحابی

47-59
4

مروری بر گسترش فرهنگ عملکرد پایدار بر مفاهیم HSE

سید علی نقبی، علیرضا ایرج پور

60-69
5

بررسی میزان صرفه جویی انرژی با حذف آبگرم مصرفي در 6 ماه گرم سال (مطالعه موردی: ساختمان هاي پالايش گاز ايلام)

سید مجید موسوی

70-76
6

بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و میزان بهبود کیفیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه)

مهران مولوی، فاروق فاروقی البلاغ، میرکمال نعمتی، نقی قاسم زاده

77-83
7

طراحي مدل‌هاي رياضي براي زمان بندي دروس دانشگاهي با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري

مجتبي كريمي كليماني

84-91
8

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تمایل به ترک خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سنجر سلاجقه، زهرا هادی فر، سمانه مهدیزاده

92-102
9

پیش­بینی تقاضای سالانه سفر ریلی با استفاده از مدل پویایی­شناسی سیستم‌؛ مطالعه موردی: سازمان رجا

صمد کاظمی، مهدی غضنفری، میرسامان پیشوایی

103-120
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0