دوره 2، شماره 3، پاییز 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تعیین استراتژی برای اکتساب فناوری‎های اولویت‌دار به منظور بهبود سطح فناوری (مطالعه موردی: شرکت سهند)

محسن رضائی منش، کامران جمالی فیروز آبادی 

1-13
2

تاثیر قدرت برند در آموزش عالی

فاطمه کوهزادی

14-20
3

طراحی شبکه زنجیره تأمین دو مرحله ای فازی با امکان حمل مستقیم

عباس شجاع، صابر ملاعلیزاده زواردهی

21-30
4

قابلیت و مهارت های مدیران با رویکرد اسلامی

دنیا قاسم زاده

31-36
5

بررسی عوامل اساسی موفقیت اجرای مدیریت دانش راهبردی: کاربردها در بخش خدمات

پیمان اکبری، کیومرث جلیلیان 

37-43
6

انتخاب استراتژی مدیریت دانش شما 

پیمان اکبری، کیومرث جلیلیان 

44-62
7

مکان‌یابی مراکز خدماتی با هدف بیشینه سازی سهم رقابتی در یک زنجیر‌ه بسته

محمد علی هاتفی، سامی نظامی، حمید رضا یوسفی

63-82
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0