دوره 3، شماره 2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تکنیک­های تصمیم‌گیری چند معیاره با رویکرد بهینه‌یابی تلفیقی و اثر آن بر تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شعبه‌های بورس شهر تهران)

 محمد فلاح، ابوذر صفدری

1-19
2

عوامل تاثیرگذار برمدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور

 هادی نجیبی، مهدی ریاضی کلاهدوزمحله

20-26
3

تحلیل و کشف تقلب در خرید آنلاین با استفاده از شبکه عصبی یادگیری بیزی

 سید علی حسینی، حامد فضل الله تبار

27-38
4

طراحي سيستم بازاريابي هوشمند براي شركت هاي كوچك و متوسط

 فائزه قنبري، حامد فضل الله تبار

39-52
5

بررسی تاثیر پاسخگویی عملیاتی به شرایط محیطی با عملکرد سازمانی

 مجيد آشور، حسن مهرمنش، حسين عموزاد خليلي

53-65
6

طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبز با استفاده از نظریه‌ی صف

 فرشاد سعیدی، ابراهیم تیموری

66-84
7

مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه سبز با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس در قالب کالاهای مرجوعی

 رضا علیزاده فروتن، جواد رضائیان، ایرج مهدوی 

85-100
8

تاثیر دولت الکترونیکی برکاهش فساد اقتصادی درگروه منتخب کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

 سیده معصومه حسینی کوچک سرایی، علی تاجدین

101-112
9

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت گردشگری با رویکرد رگرسیون (مطالعه موردی استان مازندران)

 فروه رمضان پور، علی تاجدین

113-124
10

تحلیل مؤلفه‌های جو سکوت با رفتار سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)

 سید کاظم میر محمدی

125-137
11

ارائه یک مدل چند هدفه برای حل مسأله مکانیابی تسهیلات پایا در طراحی شبکه زنجیره تامین سبز

 سپیده کردجزی، عرفان بابایی تیرکلایی، ایرج مهدوی

138-151
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0