دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی و ارائه راهکار در مقابل حملات DDOS به عنوان تهدیدی برای گسترش و توسعه اینترنت اشیاء در فروشگاه های هوشمند

 الهام عاقب، حامد فضل الله تبار

1-12
2

مطالعه تطبیقی خصوصی‌سازی در ایران با کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه

 غلامرضا رحیمی، قادر خلیق

13-31
3

بزودی

بزودی

0-0
4

بزودی

بزودی

0-0
5

بزودی

بزودی

0-0
6

بزودی

بزودی

0-0
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0