دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

توسعه مدل موفقیت در صادرات بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع (موردمطالعه: شرکت‌های صنایع شیمیایی تهران)

عبدالحسین کرمپور، علیرضا ولی، هومن هاتفی پور

1-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی رابطه بین استراتژی رقابتی و ساختار سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط (صنعت مواد شیمیایی)

عبدالحسین کرمپور، غلامرضا جهانشاهی، الهام شیخ باقری

16-27 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

رابطه رهبری اخلاقی با به اشتراک گذاری دانش کارکنان شهرداری شیراز

محسن قاسمي

28-34 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در مدیریت HSE (مورد مطالعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)

محسن محمديان ساروي، يوسف يعقوبي

35-42 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]