دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه مدلی برای شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی حلقه‌های کنترل کیفیت با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد و روش تصمیمگیری گروهی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی جهان افروز مشهد)
پریناز رحیمیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر کیفیت تصمیم‌گیری در اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری
فرهاد فرهادی، معصومه سیفی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-40
3 بررسی ارتباط بین ارزش‌افزوده سرمایه انسانی و نوسانات کوتاه‌مدت جریانات نقدی
نزهت حجازی، حسین عنابستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-47
4 آسیب‌شناسی مدیریت استعداد در شرکت دانش‌بنیان و ارائه راهکارها برای بهبود
جابر علیمحمدی نافچی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-60
5 ارزشیابی نتایج اجرای طرح دورکاری در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
نجمه روشن ضمیر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-72
6 ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک ایمنی در فرآیند پردازش پسماند شهری در محیط فازی
ابوالقاسم فرحی ولوکلایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 73-84
7 بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی و جهت‌گیری رقبا بر استراتژی‌های جایگاه‌یابی برند سپاهان باطری
محمد سینا صادقی پور قوام آباد، مریم سلیمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-99
8 بررسی عملکرد روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند، در معاملات غیرمکرر
سارا عطاران، سعید صالحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 100-108
9 تاثیر فرهنگ سازمانی بر ارتقای اقدامات مدیریت دانش در شهرداری منطقه 7 کرج
فتانه دانشمند، محمد داسدار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 109-127
10 انتخاب استراتژی مناسب به‌منظور پیاده‌سازی لجستیک معکوس بر مبنای شناخت و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس عوامل مؤثر بر ساختار شبکه لجستیک معکوس (موردمطالعه: شرکت پخش دارویی فردوس)
سید بویر، فاطمه طرفی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 128-143
11 بررسی تاثیر قابلیت‌های خدمات الکترونیکی و جهت‌گیری نوآوری بر عملکرد ارتباط با مشتری و سازمان: تبیین نقش میانجی ارزشمندی اطلاعات
معصومه عربشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-155