دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مطالعه ظرفیت جذب دانش در نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش بنیان دکل ساز)
ابراهیم آتشبار، ماه منیر بیاناتی، محمد مهدی موحدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 تأثیر مدیریت خرید و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: گروه خودروسازی شرکت سایپا)
سید عباس بیدگلی، فرزاد آسایش، سید علی کیایی جمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-25
3 پیش‌بینی عملکرد مدیران واحدهای صنایع غذایی شهرک صنعتی شیراز بر اساس هوش تجاری و مهارت‌های مدیریتی آنان
سراج‌الدین محبی، محمدحسن دادگر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-38
4 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی تولید ناب در صنعت کاشی به روش دلفی فازی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی استان یزد)
حسن دهقان دهنوی، مجید قاضی، سیدجواد حسینی کافی آباد، ابوذر حيدرياني زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-59
5 نقش تدوین استراتژی در تاب‌آوری کسب و کارهای متوسط در بحران کرونا (مطالعه موردی صنایع متوسط مستقر در شهرک های صنعتی شیراز)
موهان محمدی، سراج الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-78