دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه مدلی جهت بررسی هزینه‌های لجستیک در صنعت کاشی و سرامیک یزد
مژده ربانی، محسن بهروزی، سيامك بيگدلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19
2 ارائه الگویی برای شناسایی ریسک‌های HSE در صنعت پتروشیمی (مورد مطالعه شرکت پتروشیمی لردگان)
مژده ربانی، محسن بهروزی، سيامك بيگدلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-29