دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه مدلی جهت بررسی هزینه‌های لجستیک در صنعت کاشی و سرامیک یزد
مژده ربانی، محسن بهروزی، سيامك بيگدلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19
2 ارائه الگویی برای شناسایی ریسک‌های HSE در صنعت پتروشیمی (مورد مطالعه شرکت پتروشیمی لردگان)
مژده ربانی، محسن بهروزی، سيامك بيگدلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-29
3 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مشتریان از طریق پاسخگویی و نوآوری در مجتمع تولیدی ظریف مصور
صالح رفیعی طاقانکی، فرهاد فرهادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-42
4 بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی در شهرداری تهران
رسول کشاورز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 43-50
5 کاربرد پژوهش عملیاتی در تحلیل بازارهای مالی
سید کامران یگانگی، صبا کریمیان یوسفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-61