دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر فناوری بلاک چین بر زنجیره تأمین سبز با نقش میانجی جهت‌گیری زیست‌محیطی و نقش تعدیلگر نوآوری تکنولوژی
محسن ابوطالبی، محمد تقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-28
3 مدل‌های پیش‌بینی مدیریت سود و تکنیک‌های نوین بهینه‌سازی با تأکید بر پدیده تونلینگ
سعیده هدایتی شاهدی، منصور امیری سیمکویی، مژده ربانی، عباسعلی رضایی صدرآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-51