دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی و عملیاتی با توجه به نقش میانجی تخصص گرایی
مهدی مالکی، حسن دهقان دهنوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-23
2 بررسی تأثیر مدیریت ناب بر عملکرد زیست‌محیطی و مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید
محمد صدیقی، محمدتقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-53
3 ارائه مدل زنجیره تأمین ساخت و ساز بعد از وقوع زلزله
فاطمه علوی، روزبه عزیز محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 54-81
4 بررسی تأثیر شیوه‌های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده پروبیوتیک)
عماد بهمنی، مریم شعار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-102
5 شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تامین معکوس بازیافت زباله در شهرداری ناغان
علی رحیمی، فرهاد فرهادی، سید نوربخش صیدایی گل سفیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 103-111
6 انتخاب تأمین‌کننده مدور پایدار: رویکرد مبتنی بر روش سیستم مقیاس غیرخطی تأثیر وزنی و روش بهترین- بدترین فازی
سیده فرناز سجادیان، محمدرضا محسنی ازغندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 112-148
7 توسعه و تحلیل اولویت‌بندی ریسک‌های خطوط لوله انتقال انرژی با استفاده از مدل‌های نوین تصمیم‌گیری چند شاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی خطوط انتقال غرب کشور)
امیرعباس شجاع، سید رضا جمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 149-171
8 بررسی تأثیر اینترنت اشیاء و تکنولوژی بلاکچین بر بهبود عملکرد سیستم کنترل موجودی و زنجیره تأمین (مطالعه موردی: کارخانه نورد صنعتی ساختمانی فولاد یزد)
محسن ابوطالبی، محمد تقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 172-183
9 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین برای مقابله با اختلالات زنجیره تأمین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
محسن ابوطالبی، مژده ربانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 184-195
10 بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهای بخش معدن و صنايع معدنی ايران و پيشنهاد راهبردهای توسعه
علی عالی انوری، علیرضا قربان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 196-218
11 فناوری کنترل دستیابی به شبکه هوشمند فاقد مرز با در نظر گرفتن وضعیت امنیت شبکه‌ای
محمد باروت کوب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 219-230
12 بررسی تأثیر عملکرد زنجیره تأمین و چابکی سازمان بر موفقیت پروژه های تولیدی (مطالعه موردی: کارخانجات تولید کاشی و سرامیک در استان یزد)
مهلا دباغ زاده یزدی، محمد تقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 231-245
13 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
فاطمه نژاد انصاری کوچصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 246-253