دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی (صنایع کاشی یزد)
فرزانه­السادات کلانتر، مریم مشک آبادیان، مژده ربانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر زندگی شغلی فرد بر اساس ابعاد HSE در کارمندان بانک شهر
هستی برقعی پور، آزاده نكويي اصفهاني، ملیحه روشن ضمیر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-29