دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسایی اولویت‌ها و معیارهایی برای ارزیابی و عملکرد در زنجیره تأمین راه‌آهن
علی رضا شهرکی ، میثم فروتن اصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بررسی پیاده سازی مدیریت سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) در دانشگاه سیستان وبلوچستان
مسعود سارانی، سهیل سالاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-32
3 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر روی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین شرکت کراپ ایران
فرزانه قهرمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 33-48