دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 چالش ها و موانع استفاده از فناوری های نوین در صنعت تکافل
راحله سادات میرمحمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19