دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تاثیر فاصله ذهنی ادراک شده بر عملکرد صادرات با نقش متغیرهای رفتار استراتژیک، تعهد صادرات و هوش بازار خارجی (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت نساجی ایران)
افشین نجفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-20
2 مدل ارزیابی عملکرد شرکت داده بنیان ویراتک ماشین فن‌آور
مهدی سرمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-28
3 مطالعه اهمیت بهره گیری از بلاکچین (Blockchain) در بهبود اهداف مدیریت زنجیره تأمین
مهدی فرهادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-41
4 مطالعه چالش‌ها و راه‌کارهای مدیریت پروژه در صنعت نفت ایران
آرزو پزشکان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-49