دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

راهکارهای توانمندسازی مدیران با تاثیر پذیری از دانش ادبیات

آذر امیری میجانی

1-10
2

پیش‌بینی عملکرد شغلی آموزگاران از روی سرمایه روانشناختی

حسن جعفری، مریم پارسازاده

11-22
3

مقایسه‌ سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران زن و مرد (محیط پژوهش: مدارس متوسطه شهر خرم آباد)

حسن جعفری، فریبا بابایی، نیلوفر کوگانی

23-31
4

نقش فناوری اطلاعات در تبلیغات و بازاریابی صنعتی

فرنگیس خاصی

32-39
5

تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی ناحیه یک زاهدان

محبوبه میرکمالی، ابراهیم حدادی

40-47
6

 نقش استانداردها در مدیریت امنیت اطلاعات

نفیسه قدمی گلشیخ

48-61