دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی

محمد تقی محمودی ، عظمی نیک پور دهکردی 

1-12
2

بررسی تاثیر بازار یابی داخلی بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک مبتنی بر هرم مشتری(مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرکرد)

محمود جعفری دهکردی

13-33
3

بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رفتار خريد مصرف کنندگان  و وضعيت رقابتي شركت بر اساس ISO 26000

محمود جعفری دهکردی

 34-48
4

بررسی تاثیر شیوه ­های یادگیری و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی درگمرک شهیدرجایی بندرعباس

سید یعقوب زراعت کیش، حسین رستگار جو

 49-57
5

ساماندهی تاثیرپذیری مدیریت شهری با استفاده از راهبردهای شهر سازی نوین از دیدگاه قوانین و مقررات ترافیک شهری (مطالعه موردی: ساختار مدیریت شهرستان مهاباد)

منوچهر مبارکی ، مهران مولوی

58-71
6

بررسی ارتباط بین مشتری مداری و کسب مزیت رقابتی در پایانه مسافربری تهران

جواد جعفری، حسین خنیفر

72-85
7

چالشهای مدیریتی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده

مجید کاشانی

86-99
8

ضرورت تغییر در نظام آموزشی با بهره گیری از فناوری اطلاعات

تورج صادقی، منصوره بختیاری فایندری، سیما نوید بخش

100-109
9

بررسی نقش فناوري اطلاعات درتوسعه مديريت ارتباط با مشتري

بنفشه فراهانی ، شهلا بهاری ،جعفربهاری ، مرجان بذله ، حامد بهاری 

 110-123
10

بررسی درک قیمت عادلانه بر رضایت مصرف کننده

ملینا بایرامی

124-133
11

تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان  (مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی جنوب استان آذربایجان غربی)

غلامرضا رحیمی، طاهر پذیره

134-140
12  تاثیر مولفه های اخلاقي بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی شهر تهران از دیدگاه صاحب نظران

شیوا بهرام وش، زینت نیک آیین

141-147
13

بررسی وضعیت یادگیری سازمانی بر اساس شاخص های مدل یادگیری ویلسون و سنجش و تحلیل و تأثیر آنها در تحول سازمان بانک رفاه (مطالعه موردی استان مازندران)

سید محمد نوروزیان امیری، علی رمضان تبار

148-160
14

بررسی رابطه کیفیت خدمات و حفظ مشتریان موجود از دیدگاه CRM

علی نوروزنیا

 161-174
15

بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین فاصله اجتماعی و افسردگی کارکنان با رفتارهای انحرافی در محیط کار ( ادارات تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه)

عباس احمدی، فاطمه عارفی صدر، فریدون علی آبادی

175-188