دوره 2، شماره 2/1، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار(مطالعه موردی: شرکت چای شاهسوند)

اعظم ملکی، مهدی دارینی

1-9
2

بررسی نقش مشارکت ارباب رجوع بر ارتقاء کیفیت خدمات دریافتی (مطالعه موردی: گمرک سرخس)

مهدی دارینی، اعظم ملکی

10-20
3

تأثیر ارزیابی عملکرد نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی(مطالعه موردی: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

فخرالدین حبیبی، مسعود قهرمانی

21-37
4

بررسی رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت نظام اداري با استفاده از تئوري ارزيابي سرمايه اجتماعي(مطالعه موردی: کارکنان کمیته امداد امام خمیی (ره) شهرستان آبدانان)

عباس بابایی، فرشاد رضایی نژاد، عین الله ابوالفتحی

38-48
5

بررسي رابطه بين هوش معنوي و نوآوري سازماني كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ايلام

روح اله مهدوی زاده، زهرا مهدوی زاده، نسرین آشناگر، صدیقه مهدوی زاده

49-62
6

بررسی تاثیر وضعیت هویت سازمانی بر سلامت سازمانی در شهرداری اردبیل

ژاله صادقی برزگر، اسحاق رسولی

63-72
7

موفقیت در برنامه ریزی منابع انسانی با اعمال مديريت استراتژیک

هادی فرهنگیان نیا

73-91
8

میزان تاکید بر تفکر خلاق دانش آموزان در کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

رضا شیرازی، ماهرخ پناهی، محمدابراهیم نظری، موسی کتولی

92-102
9

بازاریابی عصبی و بررسی پاسخ های احساسی مصرف کنندگان به محرک های بازاریابی

هادی لطفی، نسرین رحمانی، امیرعلی فتحی

103-109
10

نقش کیفیت خدمات بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی: شرکت‏های کاشی و سرامیک در یزد)

مهدی حاجی سیدسلیمان، كريم حمدي، هرمز مهراني

110-117
11

تجاری سازی تکنولوژی و فنآوری از تولید ایده تا ایجاد ثروت

آیدا دانش

118-125
12

بررسی افزایش بهره وری و تاثیر آن بر کارایی کارکنان

علیرضا نادری فر، انسیه عیدی، طیبه خمرزاده علی آباد

126-137
13

توجه به کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، نیاز امروز آموزش وپرورش و اجتماع

مصطفی کیخا، آرمین زرگر، مینا اکاتی

138-153
14

بررسی مدیریت در عصر پست مدرن

علی معقول، منصوره بختیاری فایندری، جواد دیهیم

154-161
15

عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر شیوع جرائم در جامعه شهری

مسلم رومیانی

162-179
16

ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژی شرکت هواپیمایی خلیج فارس

پریسا سجادی زند

180-194