دوره 2، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تاثیر انگیزش درونی بر تعهد سازمانی کارکنان استانداری آذربایجان غربی

مهران مولوی، رامین اسمعیل نژاد، جمال قادر حسینی

1-12
2

تاثیر هوش فرهنگی بر کارآفرینی در ادارات دولتی مهاباد

مسعود قهرمانی، مهدی رحمانی تبار، علی جعفری

13-21
3

ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت پذیری کارکنان

غلامرضا رحیمی، سهیلا نیک نفس، شیرزاد خضری، حمزه خضری

22-29
4

مطالعه مکانیزم گالری­های خصوصی در اقتصادِ هنرهای تجسمیِ ایران

حسین خلیلی، سارا مصفا، محمود حسینی نژاد

30-41
5

تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر رفتار مصرف کننده

مرضیه فردذوالفقاری، غلامحسین جاویدان پور، امیرعلی فتحی

42-50
6

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با میزان استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بانک سپه شهر کرمان

سنجر سلاجقه، سمیه شیر علی نژاد، سمانه مهدیزاده

51-59
7

شناسایی عوامل موثر بر استقرار بورس الکترونیک در استان اصفهان

کامیارشیوعی، شهریار شیوعی

60-69
8

بررسی نقش میزان پرداخت حقوق و پاداش در بهره وری دبیران

حمید محمدی، مجید نیلی احمدآبادی

70-78
9

بررسی موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان

مرتضی فتوحی، علی معقول، محمد امینی

79-91
10

بررسی چالش­های مدیریتی توانمندسازی کارکنان در نظام اداری ایران

مریم دهنوی، علی معقول، معصومه بهمدی

92-101
11

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان)

سمیه شیر علی نژاد، سمانه مهدیزاده، اعظم محکمی

102-111
12

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ازخود بیگانگی اجتماعی در میان دانشجویان (نمونه موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد)

حسن شیر افکن

112-119
13

بررسی رابطه بین ابزارهای برنامه های ترویجی با ایجاد ارزش ویژه برند در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان اردبیل

زلیخا امان الهی، ابراهیم دادفر

120-128
14

بررسی رابطه بین تبلیغات و پیشبرد فروش با ایجاد ارزش ویژه برند در شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان اردبیل

زلیخا امان الهی، ابراهیم دادفر

129-135
15

بررسی نقش تمایل به موفقیت در توسعه حرفه ای معلمان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد

حسن شیر افکن، حبیب ابراهیم پور

136-143
16

ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

پریسا سجادی زند

144-159
17

طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مشتريان در سازمان ها برای جلوگیری از هزینه های کیفی خارجی

پریسا سجادی زند

160-169