دوره 2، شماره 4/1، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

درک پذیرش عوامل تعیین کننده RFID  در صنایع با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا)

حامد زمان میرآبادی، نادر حساسی، محمد عظیم خدایاری

1-21
2

بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و خلاقیت در حل مسائل فنی (مطالعه موردی: نفرات برتر رشته داده‌کاوی مسابقه فن‌آورد در دانشگاه صنعتی شریف)

پروانه گلرد، محمد حسین قمری 

22-30
3

بررسی موانع پیاده سازی مدیریت استراتژیک در شرکت­های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی در شهر تهران)

حسین ادریسی، مهدی نیک فرجام درجوبد 

31-42
4

بررسی و مطالعه برنامه ریزی علوم و تکنولوژی در کشور اندونزی

لرنیک سرکیسیان، سمیه اخوان

43-59
5

شناسایی و تبیین تأثیر توانمندسازي هيأت مديره در شرکت‌های كوچك (مطالعه شرکت‌های کوچک مستقر در برخی شهرک‌های صنعتی در ایران)

مجتبی ناهید، ابراهیم شیخ، تورج حیدری

60-87
6

رابطه کیفیت­ زندگی­ کاری و پیوندکاری داوران فوتبال ایران

مهدی سید علی، عبدالرضا امیر تاش، فریده گنجویی

89-97
7

تأثیر عدالت محوری سازمانی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان طرح آبیاری و زه کشی کارون بزرگ)

سمیه عبدالهی، عباس اسماعیلی 

98-118
8

مروری بر شاخص ها و مدل های رضایت مشتریان در صنعت خرده فروشی­های بزرگ

محمد مهدی کوشش افکار 

119-142
9

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی در بیمارستان دکترغرضی اصفهان

حمیدرضا حشمت، زهره آقابابایی

143-160
10

شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر وفاداری برند در بازار خدمات با استفاده از تکنیک AHP فازی

مریم خاص پور

161-186
11

شناسایی نقش سازمان‌های میانجی در نظام ملّی نوآوری ایران

مجتبی هوشمندزاده، رضا زعفریان، قنبر محمدی الیاسی

187-202
12

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی در شركت فولاد مباركه

کریم طاهریان، سعید رجایی پور

203-213
13

بررسی شیوه های مشارکت والدین در امور فرهنگی-آموزشی مدارس

فاطمه صغری مومنیان، نرگس ابوطالبی، خدیجه نوروزی

214-228
14

نقش بازار الکترونیکی شرکت پست در توسعه تجارت الکترونیکی از دیدگاه مشتریان

داوود زارعیان، اعظم سادات موسوی نژاد

229-246
15

بررسی نقش فقر اقتصادی و فرهنگی در ازدیاد قتل در جامعه

هادی عبدالله تبار

247-254