دوره 2، شماره 4، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مقایسه شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای پیش ­بینی عوامل مؤثر بر امنیت سیستم­ های تحت اینترنت در حوزه تجارت الکترونیک

یحیی آصفی، رامین صدیقی

1-31
2

بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری بر نوآوری و عملکرد در آموزش عالی (مطالعه موردی‌: دانشگاه پیام نور تهران‌)

مجتبی نادری، علیرضا بزرگ زاده

32-46
3

بررسی رابطه بین هوش سازماني و هوش تجاري با مديريت (مطالعه مورد شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری)

مهناز کبیری دهکردی، بهزاد زمانی دهکردی، فرشاد کیومرثی

47-61
4

بررسی رابطه ارزش مشتری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی شرکت چند ملیتی سامسونگ کره جنوبی

رقيه عادل زاده

62-69
5

رویکردهای سیستمی و کل گرا در سازمان

سید عیسی نوروزی

70-76
6

بررسی رابطه بین استراتژی رقابتی پورتر و کسب مزیت رقابتی

حسین محسنی قلعه قاضی، حسام الدین کمال زاده، مهدی باقری

77-85
7

بررسی نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد عاطفی سازمانی در تاثیر هوش هیجانی سازمانی بر قصد ترک خدمت کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شمال شهر تهران)

علی شاه نظری درچه، مهسا عرفان مهر

86-101
8

تاثير استفاده از سيستم هوش رقابتي برقابليت نوآوری سازماني در سازمانهاي حاكميتي(مطالعه موردی: سازمان فناوری اطلاعات ایران)

عليرضا صياد سرابستاني

102-113
9

تاثير اعتماد و رضایت برند در ایجاد تعهد به برند از طریق روابط برند مصرف کننده (مطالعه موردی: مشتریان محصولات اپل در شهر مشهد)

مهدی عرب نژاد، تورج صادقی

114-132
10

بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات و سازمانهای دولتی شهرستان مهاباد)

مهران مولوي، لقمان حبیبی، رامین اسمعیل نژاد

133-141
11

بررسی تاثیر فرآیند های جایگزین بر بهینه سازی مصرف گاز در راستای کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی کارخانجات آجر ماشینی شیرین سفال)

حمید اسکندری، علی مهرابی‌، مرتضی بهبهانی نژاد

142-154
12

بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان مخابرات منطقه خوزستان)

سلمان سهیم پور، سیروس  کراهی مقدم

155-167
13

بررسی مدل ارتباطی ابعاد شخصیت با نگرش نسبت به تغییرسازمانی(مطالعه موردی: روسا و دبیران هیأت­های ورزشی استان تهران)

رمضان علی افشار زاده، محمد رضا اسمعیلی، زهرا حاجی انزهائی

168-175
14

بررسی رابطه تنظیم هیجانی و استرس ادراک‌شده با خودکارآمدی کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر اصفهان

رویا محمدی، اقبال زارعی 

176-187
15

تحلیل برنامه استراتژیک شرکت نگین خودرو و تعیین استراتژی های مطلوب با استفاده از مدل SWOT

عبدالرضا امیرتاش، فرانک فرزانه، فریده اشرف گنجویی

188-199