دوره 3، شماره 2/2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تاثیر هوش هیجانی بر مهارت های شغلی مدیران فروشگاههای زنجیره ای (مورد مطالعه: مدیران فروشگاههای زنجیره ای رفاه تهران)

 علیرضا شمسائی، علیر ضا ربیع، علیرضا خزائی

1-14
2

تاثیر شتاب­دهنده در ارتباط صنعت و دانشگاه

 الهام دادجو، ایرج مهدوی

15-32
3

سیستم‌های پیشنهادگر رژیم غذایی شخصی سازی شده

نیلوفر پورکیا، ایرج مهدوی

33-42
4

بررسی نقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

 الهام توسلی

43-53
5

تحلیل رقابت هوشمند و تأثیر آن بر نوآوری در سازمان و کسب مزیّت رقابتی

 وحید سلیمانی، کیومرث کیانی، علیرضا تمجید یامچلو

54-68
6

تحلیل اثرات نوآوری سبز بر محیط و عملکرد شرکت‌ها (مطالعۀ موردی: شرکت صنعت غذایی کورش “برند اویلا”، زیر مجموعۀ گروه صنعتی گلرنگ)

 امیرحسین اشرف کاشانی، علیرضا تمجید یامچلو، کیومرث کیانی

69-85
7

بررسی تاثیر گرایش‌ به کارآفرینی ‌بر عملکرد سازمانی

 سعید فرجام، محمود شیرانی

86-97
8

بررسی تاثیر فرهنگ معنویت بر اثر بخشی مالی با توجه به نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی و مشارکت اجتماعی کارکنان شرکت تولیدی محصولات لبنی پگاه فارس

محسن قاسمی، فرخنده روزبهی، مهرداد مرادی

98-118
9

تأثیر هوش اجتماعی بر عملکرد مالی مدیران با نقش میانجی سبک رهبری (مورد مطالعه: مدیران مالی شهرداری تهران)

 حسن مشیدی

119-135
10

تهیه ابزار سنجش شایستگی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن (مورد مطالعه: شرکت سازندگی انصار استان تهران)

 مهدیه حسین پور شهریاری، عبد الله فرخی

136-149
11

بررسی تاثیر روند تغییر نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و تبلیغات در بازاریابی

 علیرضا جباری رودی

150-160
12

بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و رفتار ضد تولید کارکنان نیروگاه شهید بهشتی لوشان

 محمد قربان نژاد، مسعود ثابت

161-177
13

تاثير هوش تجاری بر عملکرد مدیریتی هلدینگ­های تخصصی (مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین)

 مهدی رشیدی النگه

178-199
14

بررسی و شناخت مشارکت دانشجو معلمان در فعالیت های فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان

 ناهید عابدی

200-212
15

ارزیابی درک مدیران میانی ازمحیط داخلی برای کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند)

 اکرم روزدار، محسن مظفر

213-229