دوره 3، شماره 4/1، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تاثیر یادگیری کوانتمی بر چابکی سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی با نقش میانجی مدیریت دانش

 حسن رنگریز، رويا هاشمي

1-9
2

بررسی تاثیر ادراک عدالت درون سازمانی بر روی رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در شرکت های ساخت و ساز

مهدیه حسین پور شهریاری، عبدالله فرخی

10-29
3

تبیین مدل مفهومی کارآفرینی اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور

علیرضا دریکوند، جمشید عدالتیان شهریاری

30-44
4

بررسی تأثير اجراي امضاء الكترونيك در ارتقاء سلامت و پیشگیری از بروز فساد اداری از منظر کارکنان بانک کشاورزی شهرستان زاهدان

حسن محمدقاسمی

45-58
5

بررسی رابطه هوش استراتژیک با بهرهوری سبز در ادرات دولتی شهر شیراز

حسن رنگریز، محمدصادق قیصری

59-68
6

تعاونی­ های تولید روستایی (چالش­ ها و راهکارها)

بهمن خسروی پور، محمد احمدی سیاهپوش

69-82
7

بررسی رابطه خطاهای ادارکی مدیران بر رفتار سرمایه گذاری آنها با توجه به نقش تعدیل گر سن و جنسیت (مطالعه موردی: شرکت های بازرگانی  صادراتی شهر مشهد)

نجمه اولیایی، محمد حیدری

83-95
8

افشا­سازی اطلاعات در دولت الکترونیک و تأثیر آن در کاهش فساد مالی

 سید حسین مقتدر، گلنار حلاج 

96-108
9

بررسی میزان تاثیرپذیری بهره ­وری کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خوزستان از سرمایه اجتماعی

 مسلم نوذری

109-117
10

تاثیرپذیری عملکرد سازمانی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد سرمایه انسانی استراتژیک از دیدگاه مسئولین دستگاه های اجرایی شهر خرم آباد

 افشین سیامکی

118-125
11

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رهبری فرهنگی در مدیران مدارس منطقه لاران

 فریبا شاهرخی، محمدتقی محمودی، حجت الله مرادی پردنجانی

126-134
12

بکاربرد پارادایم آشوب و پارادایم کوانتومی در مدیریت

 امیر حسین امیر خانی، حیدرعلی کورنگی، ابراهیم نور محمدی

135-146
13

عوامل تاثیرگذار بر هوش هیجانی پرسنل دانشگاه پیام نور غرب استان اصفهان

 منیره کتابچی

147-155
14

بررسی رابطه استراتژی­ های مدیریت منابع انسانی با خلاقیت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

 محمدرضا برومند

156-176
15

بررسي رابطه بين فرهنگ سازمانی با سرمایه روانشناختی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

 زینب رستمی، رویا افراسیابی

177-193
16

کارایی و اثربخشی برنامه بیمه سلامت همگانی از نظر سطح پوشش بیمه ای و عدالت توزیعی (مطالعه موردی در استان لرستان)

حسین بیرانوند، علی اکبر احمدی، مهدی جوانمرد

194-207