دوره 4، شماره 4، زمستان 97

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی نقش ماکیاولیسم و ویژگی­های شغلی بر رفتار ضد تولید
عاطفه فلاح­ مراد، محمد قربان نژاد، محمد رحیم رمضانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 کارآفرینی و توسعه آن در دانشگاه ها
رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-29
3 معنویت در محیط کار و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی
امید احمدی، میثم منصوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-36
4 بررسی همبستگی بین رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی واحد کرمان
عباس بابایی نژاد، سهیلا شمس‌الدینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-57
5 بررسی رابطه کیفیت خدمات ارائه‌شده با رضایت مشترکین آب و فاضلاب شرق استان تهران
حسن امجدی، علی رحیمی فرد، محمد رحیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-67
6 بررسی اثر بلندمدت توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل ARDL
سیدقدرت اله حسینی فالحی، سعید آقاسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-76
7 بررسی رابطه بین ویژگی‎های شخصیتی و سبک رهبری تحول‏گرا با رضایت شغلی معلمان مدارس دوره متوسطه شهرستان بهبهان
حمیدرضا روان، نصراله قشقایی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-85
8 ارتباط سنجی بین بلوغ هوش تجاری با میزان ریسک‌پذیری و عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر کرمان)
سهیلا شمس‌الدینی، عباس بابایی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 86-106
9 بررسی رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی کارکنان درمانی بیمارستان‌های شهر ساوه
مهرنوش جعفری، سید مجتبی حسینی، حمیدرضا نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-123
10 بررسی تأثیر عملکرد سازمانی و نوآوری بر رشد اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار
فهیمه صفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 124-132
11 مطالعه و ارزیابی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد استراتژیک سازمانی در میان کارکنان منتخب سازمان ایران‌خودرو
حسین وظیفه دوست، علی بی‌نظیر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 133-145
12 بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
ماشاءاله ولیخانی دهاقانی، آزاده قاروني، مسعود تمیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 146-157
13 بررسی تأثیر مدیریت دانش و استراتژی‌های آن بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان)
ایرج ایسوند، مهری شمسایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 158-173
14 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت (موردمطالعه: سازمان اقتصادی انرژی پارس)
مرضیه خیاط، زینب قنبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-182
15 مدیریت از منظر نهج البلاغه
فرزانه عباسی، حسن قراباغی، فاطمه فدایی، رضوان حیدری داینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 183-188