دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان و عناصر آمیخته بازاریابی بر تصویر سازمان (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک‌سازی کویر تایر)
ابوذر دمیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 اهمیت وفاداری مشتری در بازاریابی خدماتی
زهرا رستمی، مریم پرهام‌نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-21
3 بررسی تأثير مديريت استراتژيك منابع انسانی بر عملكرد کارکنان شهرداری (مورد مطالعه شهرداری منطقه18)
سميه جلالوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-41
4 بحران کرونا و کاربست رویکرد بداهه‌پردازی در کارآفرینی گردشگری
سيد سعيد هاشمی، اليکا حسنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-53
5 تأثیر هنجارهای ذهنی و قوم‌گرایی بر قصد خرید کالای خارجی با نقش میانجی نگرش به کالای خارجی (مورد مطالعه: شهر شیراز)
نرجس جهاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 54-61
6 بررسی تأثیر خدمات حمایتی کمیته امداد بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت (موردمطالعه کمیته امداد امام خمینی منطقه 13 تهران)
حسن رضا یوسفوند، اکرم حمیدیان، فرزانه قهرودی فینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 62-80
7 بررسی نقش ميانجی حمايت سازمانی بر ارتباط ميان رهبری خدمت‌گزار و سرمايه روانشناختی كاركنان
نرگس نظری‌زاده دهکردی، زلفا حق‌گويان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 81-98
8 تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی نیروی انسانی؛ نقش تعدیل گر تعهد عاطفی
عاطفه هزاریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 99-112
9 آینده اینترنت اشیاء در ارائه خدمات هوشمند درمانی به بازنشستگان
محمدرضا کریمی قهرودی، سعید احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-127
10 بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات با نقش میانجی فرهنگ تیمی در شهرداری تهران
رسول کشاورز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 128-136
11 بررسی رابطه میان هوش هيجانی و بهره‌وری كاركنان
مجتبی طبری، مريم شريفی كلاريجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-147
12 پژوهش عملیاتی ابزاری برای بهبود بهره‌وری
سید کامران یگانگی، کیارش محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 148-154
13 تأثیر صنعت بیمه در ایجاد امنیت اجتماعی با نقش میانجی کیفیت زندگی
ندا محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 155-165
14 تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی نیروی انسانی؛ نقش تعدیل گر تعهد عاطفی
عاطفه هزاریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 166-179
15 بررسی تأثیر رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر پذیرش خدمات الکترونیکی
میثم امین زاده واحدی، معصومه فردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 180-194