دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی مهارت ارتباطی بر عملکرد بازاریابی کارکنان بانک کشاورزی استان کردستان و استان همدان
فردین گلناری ، لیلا شکری بگه جان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 امنیت شبکه در مدیریت سازمانی: مفاهیم و کاربردها
عباس رضایی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-25
3 تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات بر سلامت اداری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان استاندارد ایران)
محمد مهدی ملکیان جبلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-47
4 بررسی تأثیر خلاقیت درک شده، احساسات مثبت و تعهد احساسی بر قصد تعامل کاربران اینستاگرام (مورد مطالعه: دنبال‌کنندگان صفحه اینستاگرام نوین چرم)
سوگل صمیمی، احسان عابدی، سیدمحمود هاشمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-67
5 بررسی تاثیر جذابیت روابط بین فردی بر عدالت ادراک شده خدمات و رضایت مشتری
زینب طولابی، یاسان اله پوراشرف، مریم قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-104
6 بررسی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی بر ارتباط مشتری- برند و قصد خرید مشتریان نوین چرم
غزاله محمدی، احسان عابدی، عباسعلی قیومی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 105-129
7 نقش عوامل اجتماعی در تغییر نگرش جنسیتی در بین دبیران زن دبیرستان‌های کرج
غلامرضا فارغی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 130-144
8 بررسی تاثیر رضایت شغلی، تاب آوری روانشناختی و احساس یکپارچگی بر مشارکت در کار (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌های پتروشیمی تهران)
یگانه شیخ رستم آبادی، سعیده ترک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-155
9 بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان مترو تهران)
سعیده ترک، شیوا شهبازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 156-167