دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی اسلامی بر بهره‌وری سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان ایلام)
سعید فکوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-24
2 بررسی میزان رضایت کارکنان پرستاری از نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی (دکتر مسیح دانشوری)
پریسا عبدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-37
3 بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران
میلاد حاتمی فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-46
4 بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری خدمات (موردمطالعه: شرکت‌های بیمه در شهر تهران)
داود موذن
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-55
5 بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر عملکرد خدمات با میانجی گری قابلیت های استراتژیک نیروی انسانی در نهاد های آموزشی
محسن شفیعی نیکابادی، سمانه مزروعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-67
6 تأثیر برنامه‌های ترویج صادرات بر رقابت پذیری صادرات و عملکرد صادرات محصولات صنعت نساجی ایران
افشین نجفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-89
7 تاثیر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) بر عملکرد استراتژیک مبتنی بر کاهش هزینه
صدیقه دانشی، سارا خسروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 90-98
8 بررسی نقش تعدیلی رقابت‌پذیری و نقش میانجی اعتماد عاطفی در تاثیر ادراک فروتنی رهبر بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعاتی، ادارات مالیات و دارایی استان تهران)
سید پویان قائمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 99-118
9 تأثیر رفتار اخلاقی کارکنان بانک‌های دولتی بر وفاداری، رضایت و اعتماد مشتریان (موردمطالعه: شعب بانک ملی در تهران)
امین ناصری، نیما پور پاکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-139
10 بررسی تأثیر ابعاد فن بیان در مدیریت کسب و کار و فروش محصولات
محمد صادق ترکمان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 140-151
11 بررسی عملکرد کارکنان در وصول مطالبات مشترکین شرکت گاز شهرستان فلارد
رضا رحیمی اصل، محمدقلی اسماعیلی، جواد رحیمی، یعقوب شریفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-157
12 ارزیابی ومدیریت کارایی انرژی در مقیاس محلها با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی:شهر فریدونکنار)
مرتضی صباغی، سید کمال هاشمیان،مصطفی جعفرپور،سید جلیل ربیع نتاج،محمدیاسر خانزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 158-167
13 دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های خرده‌فروشی و خدمات مصرف‌کننده: نقش جهت‌گیری کارآفرینی و بریکولاژ کارآفرینی
فاطمه ساحلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 168-184
14 بررسی شاخص‌های مؤثر بکارگیری فناوری‌های دیجیتال در زنجیره تأمین پایدار
مهدی فرهادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 185-197