دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تأثیر نقش میانجی ریسک ادراک شده مرتبط با کووید 19 بر شیوه های مدیریت ایمنی محل کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری همدان
آزاده الماسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19
2 مروری بر اثرات نوآوری باز در استارتاپ‌ها
سید کامران یگانگی، زهرا باباخانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-28
3 مطالعه دیدگاه خودساختگی و تاثیر آن در کسب و کار
محمد صادق ترکمان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-40
4 بررسی نقش و عملكرد مبلمان شهری و مدیریت در ارتقاء كیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: شهر فریدونکنار)
حسین امین تبار، محمد فدایی، محمد قاسمی کناری، امیر حسین نریمانی، امیر حسین بصیر، عسگری طالبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-56
5 مدیریت وارزیابی سازگاری کاربری های شهر فریدونکنار با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی :شهر فریدونکنار)
امیر حسین بصیر، محمد فدایی، محمد قاسمی کناری، حسین امین تبار، عسگری طالبی، امیر حسین نریمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 57-67
6 شاخص «ردپای اکولوژیک» در مدیریت و توسعه سنجش پایداری توسعه شهری(نمونه مورد مطالعه: شهر فریدونکنار)
عسگری طالبی ، محمد فدایی ، محمد قاسمی کناری، حسین امین تبار، امیر حسین بصیر، امیر حسین نریمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-79
7 نقش اخلاقیات و مدیریت اخلاق در محیط کار
سهیلا بورقانی فراهانی، رسول قربان‌نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-95
8 شناخت ناهنجاری‌های رفتاری کارکنان در سازمان
سهیلا بورقانی فراهانی، مهدی روحی خلیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 96-119
9 شناسایی عوامل موثر بر وفاداری و نگهداشت کارکنان
سهیلا بورقانی فراهانی، مفید امینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 120-141
10 تأثیر بازاریابی خدمات بر وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند بیمه دی
مهناز جهانشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 142-171
11 بررسی مدل به‌کارگیری منابع انسانی در عملکرد خط‌مشی گذاری سازمان‌های دولتی
مسعود بابائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 172-180
12 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی با اعتماد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان شهرستان لردگان)
رضا رحیمی اصل، یوسف تلاج، مهرشاد نظری شیاسی، محمد علی خالدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 181-187
13 بررسی اهمیت و ضرورت وابستگی برند در میان مشتریان شركت ایران خودرو
غلامرضا خسروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 188-210