دوره 2، شماره 1/1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه

محمد نوذری، سید محسن شیخ الاسلامی

1-25
2

بررسی نقش سازمان های بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی

فرشاد کریمی، مریم مرادی

26-37
3

بررسی ماهیت حقوقی رای وچگونگی آن درنظام های مختلف حقوقی

زهرا پولادخانی

38-44
4

بررسی مفهوم تفکیک قوا در دوران معاصر

مهسا زنهاري

45-52
5

حجیت و اعتبار اقرار در فقه جزایی امامیه

محمد مهدی نژاد

53-67
6

تاثير درآمدهاي نفتي در (فرآيند) زوال دمكراسي ايران از سال هاي 1342 تا 1357

محمد حسن غلامی، فاضل فیضی

68-79
7

الزامات اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با الگوی سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

محمد صفاری انارکی

80-89
8

تبیین عدالت در فقه سیاسی

رسول کامران کشتیبان

90-98
9

قرار های نظارت قضایی در حقوق کیفری نوین ایران

میلاد امیری، اسد االله مسعودی مقام

99-113
10

خسارت قابل جبران در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران

سمانه ذبیحی

114-132
11

مسئولیت کادر درمانی در ترک یا تأخیر درمان مجنی­ علیه از منظر حقوق کیفری

سعید شایان پور

133-145
12

واکاوی نظارت استصوابی شورای نگهباى در انتخابات

میثم اسلام پناه، مهدی نجارصادقی، محمد اسماعیل زاده

146-154
13

تاثیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی، سید رضا دهناد

155-164
14

تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران

غفار زارعی، سید رضا دهناد

165-174