دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تروریسم در خاورمیانه عامل تهدید امنیت ملی و منطقه ­ای؛ مطالعه موردی خشونت قومی در غرب ایران 

یاسر اسماعیل­زاده

1-11
2

 مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه سند درحقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ژنو

رحیم ملاحسینی

 12-24
3

 بررسی ضمانت اجراها در آراء داوری بین المللی

علی پاشاپور، امیر محمودی

25-34
4

 بغی و ارکان تشکیل دهنده  از منظرفقه و حقوق کیفری ایران

حسن شفیعی، سیدعباس موسوی ، کاظم کاظمی

 35-48
5

تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه

حدیثه سالاری، معصومه تاج الدینی

 49-55
6

 حمایت از کار و سرمایه ایرانی وتأثیر آن بر اشتغال کارگران خارجی در نظام حقوقی ایران

احمد حیدری، احمد اعتماد

56-74
7

 راهبردهای ایالات متحده آمریکا در  ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در منطقه غرب آسیا

مهدی خانعلی‌زاده

75-85
8

 نگاهی بر قاچاق انسان و مبارزه موثر با آن در پرتو راهکارهای پیشگیری

الهام بهنیا، الهه مهریان

86-93
9

 بررسی جایگاه  وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی در حقوق جزا و جرم شناسی

اصغر خاندار

 94-105
10

 مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در صورت اجرای عقد باطل

صادق امین دهقان، سید محمد حسینی

 111-118
11

 احکام لباس در عبادات از دیدگاه امامیه و شافعیه

سمیرا علی مهر، عبدالصمد علی آبادی

119-129
12

 وظایف انضباطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سید علی حسین عباسیان، نادر مردانی

130-142
13

 اصول حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سید علی حسین عباسیان، نادر مردانی

143-158
14

 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تفاوت گذاری جنس و دین در نظام حقوق کیفری ایران

فتح الله عزیزی، علی جمادی

 159-167
15

 درآمدی بر آسیب شناسی  جنس و دین در قانون گذاری فقه و حقوق کیفری ایران

فتح الله عزیزی، علی جمادی

 168-182