دوره 2، شماره 2/1، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی جایگاه تحزب در اندیشه شهید بهشتی

امین خوش بیان سروستانی، مهرو ماهر

1-6
2

فرمان تحريم تنباكو؛ حكم يا فتوا؟

سيدحامدحسين هاشمي

7-12
3

کنوانسیون منع قاچاق مواد مخدر از طریق دریا

 ابومحمد عسگرخانی، سیده نسترن رضوی

13-30
4

تاثیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی

31-41
5

تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران

غفار زارعی، سید احمد رضا دهناد

42-52
6

جایگاه قومیت ها در نظم حقوق کنونی

فاطمه سادات موسوی

53-61
7

اوصاف قرارداد گشایش اعتبار اسنادی

محسن کاشانی حصاری

62-88
8

بررسی و ارزیابی سیر تحولات تقسیمات کشوری در ایران (با تاكيد بر نقش تقسيمات كشوري در روند الگوي تغييرات شهري در ایران)

معصومه باقری، ابوالفضل زمانی، محسن زمانی

89-104
9

بررسی و  تحلیل جایگاه جرائم ثبتی عام در حقوق کیفری

مصطفی بزی اله ری

105-119
10

بررسی مصادیق نفقه و چگونگی اعمال آن در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391

نوید سلیمانی، محمد رضا مسعود زاده

120-130
11

پی جویی خودکشی از علت شناسی کارآگاهان تا واکاوی در پرتوی قوانین

جاسم رشیدی، علیرضا سایبانی

131-139
12

راهکارهای سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم سایبری

محمد ابوالفتحی، مجتبی مهرورزی

140-148
13

شورای امنیت سازمان ملل متحد و نحوه اقدام آن در برابر کشورهای جهان

رضا عالی زارنجی

149-154
14

نقش سازمانها و ارگانهای بین الملل در بوجود اوردن صلح بین کشورهای جهان

رضا عالی زارنجی

155-163
15

بررسی ماهیت  عفو متهمان و آثار آن در قانون مجازات 1392

افشین پارسایی، علیرضا سایبانی 

164-174