دوره 2، شماره 4/1، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی ضمان در بانکداری اسلامی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیه صبح‌ سحری

1-9
2

بررسی وظایف دولت در جلوگیری از آلودگی محیط زیست

مهرداد جلیلیان

10-18
3

صدمه بدني عمدي ناشي از تزريق مواد مخدر

محمد رضا یزدی نظری نژاد

19-30
4

بررسی مفهوم سرقفلی در فقه امامیه، حقوق موضوعه و عرف تجاری

امین حشمتی

31-42
5

تحلیلی بر ارزیابی مولفه های احساس امنیت شهروندان با تکنیک swot (مطالعه موردی:کرمانشاه)

غفار زارعی، فرزاد الماسی

43-58
6

بررسی چالش هاي درون سازمانی و برون سازمانی محیط زیست

فائقه علیائی طیبی شاهی، احسان کامرانی

59-79
7

بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تبیین برنامه های پنج ساله توسعه کشور (از سال 1368 تا 1394)

فائقه علیائی طیبی شاهی، احسان کامرانی

80-91
8

حاشیه نشینی و بزهکاری

عبدالحمید بنی اسدی

92-99
9

بیوتروریسم و راهکارهای مقابله با آن بانگاهی به موازین حقوق بین‌الملل

محمدرضا مرادی پشت دربندی

100-110
10

بررسی مبانی حقوقی و جرم شناختی نهاد تعلیق تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

علیرضا سایبانی، مهران صادقی، صادق صادقی، جابر نظافت

111-123
11

قواعد حقوقی حاکم بر آزادی فعالیت نظام‎های صنفی در ایران

علیرضا امامی، علی اکبر گرجی ازندریانی

124-140
12

بنیان های قدرت نظامیان در ترکیه

علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور

141-157
13

مطالعۀ رابطۀ سیاستمداران جوان و پیر در میدان سیاسی ایران (پس از انقلاب مشروطه تا دهۀ چهل شمسی)

حمیدرضا جلائی‌پور، شیرین کریمی

158-175
14

بررسی چالش های تنظیم انتقال قطعی املاک در دفاتر اسناد رسمی

سیدمهدی جلالی، سعادت الله احمدی

176-188
15

همکاری سیاسی ایران و شورای همکاری خلیج فارس

غفار زارعی، ابراهیم ارم

189-200
16

بررسی دیدگاه وهابیت پیرامون شفاعت وتوسل

نرگس سادات ایوب نژاد، مولود گرمرودی ثابت، حسین احمری

201-213
17

سیر تحول اندیشه حکومتی در شیعه با توجه به نظریه ولایت فقیه

حمیدرضا رخشانی

214-232
18

وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

مریم ریگی، حمید رضانیا

233-245
19

بررسي تاثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و دینی قبل و بعد از انقلاب 57 بر قانون اساسی ایران

سمیرا شجاعی

246-259
20

بررسی حقوق اجتماعی زنان در جمهوی اسلامی ایران و اسناد بین المللی

یکتا زارعی

260-274