دوره 2، شماره 4/2، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نويسندگان فايل شماره صفحه
1

نقش ايران در تحولات سوريه (سال­هاي2016-2010)

علي محمد حقيقي، ابراهيم ارم

1-21
2

مسئوليت مدني مراقبين برج پرواز در حقوق ايران

عباس نجيب، عليرضا مظلوم رهني

22-36
3

ملاحظه اي نظري پيرامون حقوق بين الملل عمومي وامنيت جمعي

سيروس نورايي

37-43
4

بررسي آراء و افکار ابن باز درباره زيارت قبور

نرگس سادات ايوب نژاد، مولود گرمرودي ثابت، حسين احمري

44-54
5

جامعه‌شناسيِ سياسيِ پي‌ير بورديو (مطالع مفاهيم و عناصر ميدان سياسي در نظري بورديو)

شيرين کريمي، حميدرضا جلائي‌پور

55-69
6

اثبات زوجيت درفقه وحقوق موضوعه

بهمن بديع شاهد، محمد اصغري حساميه

70-85
7

مجرمين خطرناک؛ مطالعه تطبيقي در حقوق کيفري ايران و انگليس

محمد سعيد شفيعي، مجتبي فرهمند

86-96
8

حمايت­هاي قضايي و حقوقي از معلولين در نظام دادرسي جمهوري اسلامي ايران و کنوانسيون­هاي بين­المللي

محمد سعيد شفيعي، شيرين شفيعي

97-111
9

کنکاشي پيرامون مسئوليت محسن نسبت به شخص ثالث در قاعده احسان

محمدرضا کاظمي نافچي­، حسين موجودي

112-134
10

جرم افساد في الارض از منظر حقوق با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

احترام رضايي، ناصر علي افضل نژاد، غلامرضا رادمهر

135-145
11

بررسي تاثير تحولات سياسي، اجتماعي و ديني قبل و بعد از انقلاب 57 بر قانون اساسي ايران

سميرا شجاعي

146-159
12

آداب مناظره از نگاه قرآن و سنت

زينب سنچولي

160-173
13

نحوه اجراي توقيف حقوق و دريافتي‌هاي مستمر افراد

مرتضي صادقي

174-182
14

مطالعه تطبيقي مباشرت در قتل از منظر فقه و حقوق

جمال رضايي، محمد حسين زاهدي

183-187
15

بررسي خيار غبن حقوق ايران

زبير احمد ملکي پور

188-201
16

رویه حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی با توجه به قواعد بین الملل

شهناز هاشمی، عباس زارع

202-214
17

بررسی نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

مرضیه باقری، روح الله محمدی

215-233
18

بررسی علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران

روح الله محمدی

234-246
19

معایب و محاسن شبیه سازی انسان و آثار آن در فقه و حقوق

روح الله محمدی

247-259
20

مطالعه تطبیقی امضای قوانین در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا

جمشید سرباز جمشید

260-273