دوره 3، شماره 1/1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی جایگاه نیابت کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

ارینب ثانوی شیری، غلامرضا عارفیان

1-18
2

نگاهی به قصاص و دیه زنان

حسین مزیجانی، غلامرضا عارفیان

19-30
3

بررسی تاریخی قاعده نفی عسر وحرج

حمید رضا نیا، سمیه امین افشار

31-39
4

جرم شناسی انتقادی و آموزه های آن در قانون مجازات مصوب 1392

مریم شیر محمدی

40-53
5

جایگاه احاله کیفری در حقوق بین الملل

ارینب ثانوی شیری، غلامرضا عارفیان

54-64
6

بررسی موقعیت قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

شیوا براهوئی، صادق علیخانی­

65-76
7

آسیب­ شناسی حوزه ­بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی

حسن محمدی

77-91
8

طلاق در فقه امامیه و قوانین موضوعه

سهراب زروکی، مسعود نعمتی

92-108
9

فساد در عقود از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

مهدی تقی دخت، مسعود نعمتی، سهراب زروکی

109-122
10

تاثیر تحریم های 2011 تا 2013 بر مناسبات سیاسی، اقتصادی ایران و اروپا

اردشیر سنایی، حسن صمدی

123-140
11

تأثیر جنسیت بر ادله اثبات کیفری

اکرم السادات اکبری بریجانی 

141-150
12

پیامدها و اثرات رويكرد نوعثمانی‌گرايي سياست خارجي تركيه بر منطقه خاورميانه

حامد محقق نيا، علی لطیفی نیا، نازنين قاسمي

151-168
13

بررسی قوانین کیفری زیست محیطی و تأثیر آن در حفاظت از محیط زیست

امین حشمتی

169-181
14

>جایگاه عدالت ترمیمی در مسئولیت کیفری

محمد سعید شفیعی، مهرداد عطاپور

182-190
15

آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

مصطفی سراجی، علی اکبر عباسی بهبهانی زاده 

191-200