دوره 3، شماره 1/2، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 ارائه قوانین مالکیت و بررسی راهکارهای ابطال و اثبات مالکیت جهت کاهش آمار دعاویی در مراجع قضایی
محمد کاظمی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 بررسی و مطالعه مساله عده در ابعاد فقهی آن از دیدگاه مرحوم خوانساری و شهید ثانی
حمید رضا نیا، الهه جر، محمد کدوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-24
3 بررسی تحلیلی و تطبیقی ماده 881 مکرر قانون مدنی
محسن تبریزی پناه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-36
4 ضرورت جرم‌انگاری دزدی‌ دریایی در حقوق کیفری ایران
محسن حسن‌پور، رضا میرعرب رضی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-45
5 مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در سازمان بورس و اوراق بهادار
پروین نديمی نو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-56
6 تبیین مفهوم و جایگاه «قرار بایگانی پرونده» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران
خاتون مهیمی، محمود روح الامینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 57-65
7 واکاوی نقش و تاثیر قرآن کریم بر بهداشت و سلامت روانی انسان
زهرا نجف پور، سید علی اکبر ربیع نتاج
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-76
8 چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
XXXXXXXXXXX
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-87
9 بررسی حقوق استخدامی معلولان در مقررات داخلی با نگاهی به اسناد بین المللی
عاطفه موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-100
10 معافیت از کیفر در قانون مجازات ایران و فرانسه
علی کاکو جویباری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 101-115
11 بررسی عنصر روانی قتل عمد (بررسی ابعاد حقوقی، کیفری ماده 290 قانون مجازات اسلامی)
قاسم مدنی، محمد علی جاهد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-129
12 فساد اداری و پیشگیری از آن، با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ایرج آبسالان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 130-140
13 جرایم رایانه ای در حقوق ایران
سیاوش صابری، شیما انصاری دوست
دانلود رایگان مقاله و مقالات 141-149
14 پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا و ارز با رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
محمد یوسف وند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 150-162
15 بررسی ادله قاعده حرمت تنفیر از دین (کتاب، سنت، اجماع، عقل)
سهراب ماندگار، مرضیه باقری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 163-176