دوره 3، شماره 1/2، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارائه قوانین مالکیت و بررسی راهکارهای  ابطال و اثبات مالکیت جهت کاهش آمار دعاویی در مراجع قضایی

محمد کاظمی نیا

1-10
2

بررسی و مطالعه مساله عده در ابعاد فقهی آن از دیدگاه مرحوم خوانساری و شهید ثانی

حمید رضا نیا، الهه جر، محمد کدوری 

11-24
3

بررسی تحلیلی و تطبیقی ماده 881 مکرر قانون مدنی

محسن تبریزی پناه

25-36
4

ضرورت جرم‌انگاری دزدی‌ دریایی در حقوق کیفری ایران

محسن حسن‌پور، رضا میرعرب رضی

37-45
5

مسئوليت مدني ناشي از افشاي اطلاعات نهاني در سازمان بورس و اوراق بهادار

پروين نديمي نو

46-56
6

تبیین مفهوم و جایگاه «قرار بایگانی پرونده» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

خاتون مهیمی، محمود روح الامینی

57-65
7

واکاوی نقش و تاثیر قرآن کریم بر بهداشت و سلامت روانی انسان

زهرا نجف پور، سید علی اکبر ربیع نتاج

66-76
8

چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

سعیده زرگر

77-87
9

بررسی حقوق استخدامی معلولان در مقررات داخلی با نگاهی به اسناد بین­ المللی

عاطفه موسوی

88-100
10

معافیت از کیفر در قانون مجازات ایران و فرانسه

علی کاکو جویباری

101-115
11

بررسی عنصر روانی قتل عمد (بررسی ابعاد حقوقی، کیفری ماده 290 قانون مجازات اسلامی)

قاسم مدنی، محمد علی جاهد

116-129
12

فساد اداری و پیشگیری از آن، با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ایرج آبسالان

130-140
13

جرایم رایانه ای در حقوق ایران

سیاوش صابری، شیما انصاری دوست

141-149
14

پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا و ارز با رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

محمد یوسف وند

150-162
15

بررسی ادله قاعده حرمت تنفیر از دین (کتاب، سنت، اجماع، عقل)

سهراب ماندگار، مرضیه باقری

163-176