دوره 3، شماره 1/3، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی فقهی و حقوقی تغییر پذیری مهریه

سیاوش صابری، امیرمحمد افرادی، فرید قادری

1-11
2

دلایل توجیهی وضع مقررات دولتی توسط قوۀ مجریه

سعید سعیدی پور

12-24
3

اثربخشی کاهش توسل به حبس از منظر مدیریت گرایی کیفری

وحید وزیری، اشکان رامش

25-33
4

ارزیابی و بررسی جنبه­ های کنترل سلسله مراتبی در حقوق اداری ایران

سعید سعیدی پور

34-46
5

رابطه بین دكترين علت با نظريه عوض در حقوق قراردادها

امیدغلامعلی تبارفیروزجایی

47-60
6

مقایسه قاعده اقدام در فقه با قاعده رضایت زیان دیده در حقوق مدنی ایران

محمد شکاری، عباس تقوایی

61-74
7

بررسی حق سکوت متهم در آیین دادرسی کیفری از منظر «بزه دیده شناسی»

محمد علی قاسمی، محمد مقدم فرد

75-92
8

خسارت عدم النفع در نظام حقوق کنونی ایران

محمدرضا مرندی، زهرا پنهانی

93-101
9

شناخت و بررسی علل و زمینه های قانون گریزی

محمدرضا عسگری، مینا محرابی

102-113
10

بررسی جایگاه و نقاط قوت و ضعف L/C به‌مثابه شیوه‌ای جهت پرداخت بهای کالا در نظام تجارت بین‌الملل کنونی

حسن روحانی

114-125
11

بررسی انگیزه‌های اصلی بزه کاران در فضای سایبری

جلال شیرمحمدی

126-136
12

تبیین قاعده «اهمّ و مهمّ» و جایگاه آن در فقه و قانون مجازات اسلامی

علی محمد روضه سرا، سیدعلی حسین نژاد کریمی

137-149
13

مطالعه تطبیقی اجرای اجباری عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

رضا آقاعباسی، آسیه نقیب شهربابکی

150-169
14

مبنای نظری انفساخ عقود جایز

آسیه نقیب شهربابکی، رضا آقاعباسی

170-178
15

نگرشی تطبیقی به نهاد ضمان معاوضی عقد بیع در حقوق ایران و آلمان

محمدرضا مرندی، جعفر شاهی

179-189
16

بررسی حقوقی جرم شناسی نهادهای جایگزین مجازات اعدام در نظام کیفری ایران

 حمزه اسفندیاری بیات، ابراهیم نظری

190-199
17

بررسی تطبیقی شرایط جرایم کیفری در قتل عمد در حقوق جزا ایران و انگلیس

 حمزه اسفندیاری بیات، سعید قاسمی

200-215