دوره 3، شماره 1/4، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ماشین های دریایی بدون سرنشین (زیردریایی های بدون سرنشین) و قوانین حقوق جنگ دریاها

احمدرضا آذرپندار

1-16
2

بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت موکل یا وکیل

میثم عباسی لاهرودی، محمد عباسی لاهرودی

17-28
3

نقش و تاثیرات حقوق بشر در پیدایش نظام جهانی

احمدرضا آذرپندار

29-44
4

بررسی چالش­ های تحمیل سیاست کیفری قانون­ گذار در قبال دولت

محمد مشایخی

45-57
5

بررسی راهبردهای محیط شهری با رویکرد حقوقی بر پیشگیری از جرم در شهرستان نورآباد ممسنی

عبدالله میرفردی، سید احمد رضوی

58-72
6

مروری بر تعدد مادی و معنوی جرم با رویکرد به قانون مجازات 1392

روح الله محمدی، داریوش بابایی

73-84
7

معماری شهری در ارتکاب جرم با رویکردی بر جرم شناسی پست مدرن

عبدالله میرفردی، سید احمد رضوی

85-109
8

مزایای داوری اختلافات خانوادگی بر رسیدگی توسط شورای حل اختلاف و دادگاه

محمدرضا مرندی، محمدتقی اسعد

110-120
9

بررسی و مطالعه مساله عده در ابعاد فقهی ان از دیدگاه مرحوم خوانساری و شهید ثانی

حمید رضا نیا، الهه جر، محمد کدوری

121-134
10

بررسی قواعد حاکم بر بیمه حمل و نقل دریایی در تجارت بین‌المللی

فانوس کشوری

135-145
11

مبانی فقهی قتل عمد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

شهاب الدین میهن پرست

146-167
12

اعمال اداری مستثنی از نظارت قضایی در حقوق انگلستان

مریم جعفری

168-176
13

عوامل قاچاق و آثار آن، راههای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با قاچاق

سهراب ماندگار

177-190
14

تحلیل نظام اجتماعی کار آمد

رضا مرادی خلیفه لو، مهدیه امراللهی نیا

191-213
15

آثار حجاب و جامعه پذیر بودن آن

رضا مرادی خلیفه لو، رقیه پورپناهی، مهدیه امراللهی نیا

214-226
16

مسئولیت ناشی از ترس و سکوت

مسعود کشاورز

227-237
17

وضعیت خیار عیب با وجود گارانتی

عامر مقدم، خلیل خنافره

238-249
18

بزودی

بزودی

250-261
19

حمایت از شهود در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی

عامر مقدم، جمال آلبوحصار

262-280
20

مطالعه تطبیقی اعلام حق در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

محمد علی قاسمی، محمد مقدم فرد

281-298
21

تحلیلی بر خیارات در قراردادهای الکترونیک

داریوش بابایی، روح الله رئیسی

299-314