دوره 3، شماره 2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران

محمد شکاری، عباس تقوایی

1-16
2

جایگاه مددكاري اجتماعي در حمايت از كودكان بزه‌ديده و بزهكار

محمد سجاد اعتباری

17-28
3

مبانی و آثار حقوقی سیاست جنایی درجه بندی مجازات های تعزیری

باقر بوستانی، نوروز قانع فر

29-36
4

بررسی حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حمزه اسفندیاری بیات، حسن شفیعی

37-46
5

سیاست کیفری عوام گرا در جرایم خشونت آمیز

عباس باغبان زاده

47-54
6

زمینه‌های شکل‌گیری فدرالیسم در اتحادیه اروپا

عبدالله مهربان، عبدالرحیم قادری

55-69
7

بررسی ضرورت نفی شکنجه متهم در پرتو اصل احترام به کرامت انسانی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

محمد محمدی

70-82
8

تبیین حق طلاق زوجه در قوانین موضوعه با تاکید بر ماده 1133 قانون مدنی

سید حسین تقوی، داود کرامتی

83-91
9

بررسي جهاني شدن و تحول مفهوم دينداري در ايران

سید محسن صالحی

92-102
10

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هواپیمایی

علی زارع، پرویز مردانی

103-123
11

بررسي و مقايسه قرارداد گشايش اعتبار اسنادي با برخی نهادهاي حقوقي

محسن کاشانی حصاری

124-140
12

تبیین فقهی و حقوقی طلاق زوجه ناشی از وکالت و شرایط تحقق آن

سید حسین تقوی، داود کرامتی

141-149
13

حقوق اجتماعی ملت و معیارهای تأمین حداقلی آن در قانون اساسی

صادق جمشیدی

150-159
14

تاثیر شبکه های مجازی بر خانواده در شهرستان کازرون و راهکارهای کنترل آن در سال های 94-90

یونس میرزایی

160-173
15

بررسی و تبیین ابعاد حقوقي قائم مقامی

زهرا فرج زاده، محسن ايران­ منش

174-182
16

تشریفات برگزاری مزایده در اجرای احکام مدنی و آئین ­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

معصومه قلی زاده پاشا، محمد عالم زاده

183-206