دوره 3، شماره 3/1، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

آسیب شناسی فساد اداری کارکنان دولت

 مهناز برومندپور، عامر مقدم

1-8
2

نظارت قدرت عمومی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

 زهرا راغبی، محمد صادق هنرمند

9-17
3

بررسی شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی

 آرزو رشیدی، فرزاد پارسا، علی حیدری

18-31
4

نقش ­آفرینی ایدئولوژی در فرآیند پولشویی و بازتولید ساختارهای سلطه

 مهدی افتخاری

32-41
5

شرط نامشروع از نگاه علما و قانون

 معصومه اسدی نیان

42-53
6

تکامل حقوق عمومی ایران در پرتو انقلاب مشروطه با تأکید بر نظریه مشروعیت

 محسن امینی نژاد

54-64
7

حرمت نکاح مسلمان با غیر مسلمان و احکام آن

 محمد رسولی، الهه زنگنه

65-72
8

قاعده لاضرر و تطبیق آن بر مصادیق روز جامعه

 معصومه اسدی نیان

73-97
9

تشریح نفقه، حدود و سقوط آن

 محمد رسولی، الهه زنگنه

98-104
10

بررسی قاچاق کالا و تحلیل قانونی جرم آن

 سید محمود موسوی

105-121
11

بررسی نقش خودکفایی در منابع انرژی خلیج فارس بر روابط بین المللی کشورها

 روزبه حاجی زاده مجدی

122-131
12

بررسی عیوب فسخ نکاح از لحاظ حصری یا تمثیلی بودن در فقه امامیه و اهل سنت

 حسین نخعی، نادر مختاری افراکتی

132-144
13

پیشگیری از جرائم بانکی با تأکید بر اصلاح ساختار بانک‌ها در نظام حقوقی ایران

 محمد حسین رجبیه، ابوالفضل توکلی

145-161
14

بازار فارکس و بورس در حقوق تجارت داخلی و بین المللی

مجتبی جلیل، مرتضی صادقی ده صحرایی

162-171
15

جنبه‌های حقوقی بازار فارکس و بازار سهام و معاملات آنها

مجتبی جلیل، مرتضی صادقی ده صحرایی

172-178