دوره 3، شماره 4/1، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مطالعه روابط طرفین قرارداد حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی

 حلیمه رستمی، مجید رحمانی

1-14
2

ولايت فقيه از ديدگاه شيعه و سني

 علیرضا صابریان، روزیتا خواجه پور

15-25
3

جایگاه شهادت شهود در اثبات جرایم شرعی

 علي روستايي نژاد، علي اوسط خانجاني

26-42
4

جایگاه و نقش رئیس قوه ی قضائیه در روند دادرسی

 رامین خزاعی

43-59
5

پیشگیری از جرایم مالی از نظر حقوق کیفری اسلام کدام است؟

 دریا دخت وفائی فیض آبادی، مرتضی فتحی

60-69
6

تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرایی

 روح ا… باغبان

70-77
7

مقایسه و تبیین دموکراسی در اندیشه یورگن هابرماس و کارل پوپر

 سید عباس قرشی

78-87
8

اسیدپاشی؛ جنایتی خوفناک در حقوق کیفری ایران

 مسعود قادری

88-93
9

بررسی مسئولیت مدنی بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص

 مهدی قنبریان

94-106
10

فردی کردن واکنش کیفری مرحله پیشدادرسی (تعقیب) در حقوق کیفری ایران با نگاهی به موازین قانونی مرتبط در حقوق فرانسه

ابراهیم رضاقلی­زاده، حمیدرضا میرزاجانی

107-117
11

بررسی وضعیت تعهد (شرط) ابتدایی در حقوق ایران و فقه امامیه

 مریم احمدی

118-127
12

تحلیل و ارزیابی قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص شاکی با تاکید بر رویکردهای حقوق بشر در اسناد بین المللی

 مرضیه پورکبگانی

128-150
13

خشونتهای جنسی علیه زنان در تعارضات مسلّحانه

 رزا معماری

151-161
14

بررسی عوامل نزاع دسته جمعی و راههای پیشگیری از آن (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه سال 1396)

 آیت الله پرویزی فرد، سحر امیری

162-184
15

تاثیر حقوق و اخلاق بر رفتار بشری

 رزا معماری

185-190
16

حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران

 آیت الله پرویزی فرد، مسعود حقداریان

191-201
17

نظام آموزشی عربستان و گروههای تکفیری در این کشور

 هوشنگ پرهمت، پرویز دلیرپور

202-207
18

حقوق شهروندی در سیره حکومت علوی و بررسی موردی آزادی بیان

 حسین محمدی مصیری جلیلی

208-224