دوره 3، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تبیین و تفسیر فقهی و حقوقی بیماری ها و صدمات مسری و واگیردار

 آیت الله پرویزی فرد، بیژن رمضانی

1-15
2

امامت حضرت علی (ع) از دیدگاه احادیث شیعی و سنی

علیرضا صابریان، روزیتا خواجه پور

16-30
3

بررسی لوث و ماهیت آن در قانون و محاکم ایران

جواد سرخوش، کلثوم پژم

31-39
4

خصوصی سازی زندان در حقوق جزای ایران

 مهدی کلان‌فر نیانی

40-49
5

بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران

قاسم رمضانی

50-63
6

اثر تدلیس و تخلف از شروط عقد نکاح

 علی آل بویه، محمد روئین تن

64-77
7

سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و مصر

 مهدی کلان‌فر نیانی

78-90
8

بررسی حقوق مالکیت معنوی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

 مرضیه مرادی دوست، سید موسی هاشمی تنکابنی

91-99
9

سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه اموات

 مسعود ارمغان، اکبر نقدی سپهوند

100-111
10

درآمدی بر نهاد معافیت از کیفر

 قاسم مرادی، سبحان ملکی

112-119
11

بررسی نقش پلیس در جامعه ایرانی و سطح بین المللی در پیشگیری از وقوع جرم

ایمان سلمانی

120-135
12

سوء استفاده داعش از منابع دینی اهل سنت

علیرضا علی خانیان

136-147
13

دکترین مسئولیت حمایت در نظام حقوق بین‌الملل

 مسعود فاضلی

148-162
14

تحلیل و بررسی رویکرد فقه امامیه و حقوق کیفری ایران در رابطه با قتل در فراش

 سید پوریا دستورز، حسین خسروی، سمیرا گلخندان

163-176
15

بررسی حقوق خصوصی در زمینه مادر جانشین و روش‌های نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین

 یداله نیکخواه نوری

177-188
16

مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران

 حسین محمدی مصیری جلیلی

189-198
17

حکمرانی خوب و حمایت از حقوق بشر

 مریم سادات پیراسته

199-207
18

بررسی فقهی حقوقی مختلس در فقه و حقوق ایران

 عصمت رستگار، غلامحسن آروین اصل

208-228