دوره 4، شماره 1/1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

سیاست های کلان آموزش و پرورش و نقش آن در ناهنجاری ها و جرایم در شهرستان ماهشهر

مالک فرزاد، سلامه ابوالحسنی

1-16 [purchase_link id=”4940″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه

 محمد البوعلی

17-28 [purchase_link id=”4943″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تحولات حقوق زن در پرتو قوانین حمایتی در ادوار قانون گذاری ایران

 مرضیه پورکبگانی

29-49 [purchase_link id=”4945″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تحلیل و ارزیابی جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

 مریم رحمانی زاد، سید محسن شیخ الاسلامی

50-65 [purchase_link id=”4947″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی وظایف هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایران

مریم مهدی پور، آیت مولایی

66-76 [purchase_link id=”4949″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

جرم انگاری انتقال عمدی بیماری از طریق اهدا عضو یا خون آلوده

 مهدی سمندری بهراسمان

77-88 [purchase_link id=”4951″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تبیین نظرات فقهی و حقوقی پیرامون حیات مجدد بعد از مجازات قصاص

 حسین ردایی،‌ مجتبی اعظمی

89-101 [purchase_link id=”4953″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

پارادیم های پیشگیری وضعی و انتقادات وارد برآن

 مهدی دیدا

102-112 [purchase_link id=”4955″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

واکاوی نگاه غرب و آمریکا به ایران هسته ای بر اساس الگوی تحلیل روندها

 شهاب گزین زاده، داوود قند علی پور

113-130 [purchase_link id=”4957″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی مبانی فقهی قانون حمایت از خانواده

 سمیه گلپور چمرکوهی

131-142 [purchase_link id=”4959″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی دو مفهوم استقلال و بی طرفی نهاد داوری در حقوق داخلی و تجارت بین­ المللی

 لیلا رمضان نژاد کیاسری

143-152 [purchase_link id=”4962″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی شرایط اعتبار شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران

 مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

153-164 [purchase_link id=”4964″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه حقوقی

 محمد البوعلی

165-175 [purchase_link id=”4966″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

تبیین و شناسایی نهاد داوری با بررسی ویژگی های منحصر به داوری

 رضا آزادمنش

176-189 [purchase_link id=”4968″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

مسئولیت ناشی از تهدیدهای سایبری و چالش های مقابله با آن در حقوق بین­ الملل

 رضا هاشم زاده

190-200 [purchase_link id=”6261″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از خسارت زیست‌محیطی

علی رحیمی، حسین شبیری

201-208 [purchase_link id=”6263″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

نقش عناصر فرهنگی و ساختارهای عقیدتی در جامعه بر رشد یا کاهش جرائم خشن

سینا رادان

209-218 [purchase_link id=”6265″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

خیار تعذر تسلیم در قرادادهای الکترونیکی

سید محمدحسینی، زهرا سخن خوش

219-228 [purchase_link id=”6267″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

مسئولیت مدنی بانک در عملیات پولی؛ با نگاهی به رویه قضایی

مژگان طراحی، مهدی موذن

229-243 [purchase_link id=”6269″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

بررسی تعهدات متصدی حمل و نقل دریایی در قراردادهای حمل و نقل دریایی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

244-256 [purchase_link id=”6271″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]