دوره 4، شماره 1/2، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تأثیر بطلان قرارداد اصلی بر موافقتنامه داوری

 رضا آزادمنش

1-12 [purchase_link id=”6752″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

نقش شورای امنیت در مبارزه با قاچاق زنان در عملیات صلح

 فاطمه یحیایی

13-24 [purchase_link id=”6754″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

چالش های حقوقی شرکتها پس از خصوصیسازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی

 محمدحسین خلیلیان، بهرام درویش

25-33 [purchase_link id=”6757″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بحران آب در خاورمیانه و ایران از نگاه زیست محیطی

 محسن مولائی فرد، جعفر صباغیان دلوئی

34-47 [purchase_link id=”6759″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تعارض ادله دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران

محسن گودرزی، هاجر امین پور

48-61 [purchase_link id=”6761″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

جایگاه حریم خصوصی منزل و عدالت شاهد

 محمد حسین دانشفر

62-73 [purchase_link id=”6763″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

جرم انگاری در بستر مکاتب حقوق کیفری و نظریه های جرم شناسی، با نگاهی به حقوق کیفری ایران و آمریکا

 مريم فرحي

74-90 [purchase_link id=”6765″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی سیر تقنینی نهاد عفو در نظام حقوقی ایران با نگاهی به موازین حقوق کیفری بین‌الملل

 محمود بیگی

91-100 [purchase_link id=”6767″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

تبیین مبنا و شرایط مطالبه خسارت تاخیرتادیه، در فقه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

مهدی فلاح، نرجس قادری

101-108 [purchase_link id=”6769″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

نقش انرژی­های نو و تجدید پذیر در کاهش گازهای گلخانه­ای

محسن مولائی فرد، جعفر صباغیان دلوئی

109-120 [purchase_link id=”6771″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

تبیین مفهوم سبب در دعاوی مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

سید محمد حسینی، نرجس قادری

121-126 [purchase_link id=”6773″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

جایگاه و آثار حقوقی قرارداد بیع زمانی در فقه و حقوق ایران

 عادل احمدی

127-138 [purchase_link id=”6776″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی مفهوم روابط نامشروع ومحدوده آن در قانون مجازات اسلامی

زهره رضایی

139-149 [purchase_link id=”6778″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

نقش ثبت در بهبود فضای کسب و کار

مریم قدمی

150-168 [purchase_link id=”6780″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بررسي تأثير عام بودن و يا پنهان بودن اعدام در كاهش جرائم مواد مخدر

 رضا سلیمانی

169-178 [purchase_link id=”6782″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

طلاق به درخواست  زوجه در حقوق مدنی ایران و فرانسه

صمد شورچه، نجادعلی الماسی

179-194 [purchase_link id=”6784″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

مدیریت راهبردی آراء در شورای امنیت

حسن طایفه پارچلو

195-206 [purchase_link id=”6786″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

عقاید غلات در عصر صادقین (ع) و موضع این دو امام در مقابل ایشان

سجاد ساغری، محدثه خوشحال

207-217 [purchase_link id=”6788″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]